strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-11-23 Pon., Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.04 - Praca z rodziną dotkniętą przemocą.

 

 

„Praca z rodziną dotkniętą przemocą”

 

 

 
Najważniejsze zmiany zawarte w nowelizacji ustawy
z dnia 1 sierpnia 2010 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 
Gminy i zespoły interdyscyplinarne. Gminy zobowiązane są do opracowania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar oraz podejmowania działań profilaktycznych. Władze muszą powołać zespół interdyscyplinarny (ZI), koordynujący pracę różnych służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w danym środowisku lokalnym. Zespoły Interdyscyplinarne będą powoływały grupy robocze do prowadzenia spraw konkretnych rodzin. Nowelizacja reguluje również kwestie zdobywania i przetwarzania wszelkich danych, bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą.

 
Niebieskie Karty. Poza policją i pomocą społeczną, do stosowania podobnych procedur zostają zobowiązane: placówki ochrony zdrowia, oświaty, gminne komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie w/w służby mają też za zadanie podejmować interwencje w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, współpracować ze sobą, działać z urzędu i w imieniu prawa oraz włączać się w prace zespołów interdyscyplinarnych.

 
Ochrona osób krzywdzonych. Lekarze po badaniu mają wydawać (bezpłatnie) specjalny druk potwierdzający doznanie przemocy.
Pracownik socjalny wraz z policją i przedstawicielami ochrony zdrowia w uzasadnionych przypadkach mogą – na mocy ustawy – odebrać dziecko rodzicom i umieścić je w bezpiecznym miejscu, ze wskazaniem na najbliższą rodzinę niezamieszkującą razem. Określenie „odebrać dziecko” w sensie prawnym znaczy „czasowe pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej”. Pracownik socjalny musi w ciągu 24 godzin powiadomić sąd rodzinny o dokonywanej czynności. Sąd ma z kolei 24 godziny na zbadanie sprawy i wydanie postanowienia o dalszym miejscu pobytu dziecka. Rodzice mają prawo wnieść zażalenie do sądu, o czym służby powinny ich poinformować w trakcie dokonywania czynności. Odebranie dziecka może być dokonane wyłącznie w wyniku doznawanej przez niego przemocy w rodzinie.
Służby otrzymują możliwość nakazu osobie krzywdzącej opuszczenie wspólnie zamieszkiwanego lokalu, w sytuacji, gdy jej zachowanie zagraża ofierze. Czasowe uprawnienia w tym zakresie otrzymują Policja i Prokuratura, Sąd zaś może wydać postanowienie w tym zakresie nawet na wiele lat, ponadto kierując się interesem osoby krzywdzonej i w ochronie jej bezpieczeństwa sąd może dodatkowo wydać zakaz przebywania w określonych miejscach, udział w specjalistycznych programach, dozór policyjny na określonych zasadach. Może też w trybie pilnym, na wniosek kuratora zawodowego lub samej ofiary, odwiesić wyrok za znęcanie się nad rodziną lub cofnąć warunkowe zwolnienie.

 
Zakaz bicia dzieci. Zakaz wprowadzony do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zakazujący stosowania kar cielesnych wobec dzieci, daje szansę na przerwanie „przekazu pokoleniowego” uczenia przemocy w rodzinie.

 

 

 

Przyjazne instytucje pomagające BEZPŁATNIE osobom doznającym przemocy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie,
  ul. Wojska Polskiego 3, tel. 32 642-12-30,
   
 • W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie możesz uzyskać pomoc z zakresu poradnictwa socjalnego, psychologicznego oraz prawnego. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie od 7.00 do 15.00 oraz w poniedziałki od 15.00 do 17.00; Poradnictwo psychologiczne i prawne – po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę,
   
 • Policja – wystarczy wykręcić numer 997,
   
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia”
  tel. 801-12-00-02
  (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00 do 22.00, w niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 16.00), Poradnia e – mailowa:
   niebieskalinia@niebieskalinia.info   

 

WSŁUCHAJ SIĘ!

 
Jeśli w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy,
słyszysz awantury rodzinne, widzisz ślady pobicia,
widzisz niedostateczną troskę o osoby jej wymagające –

 
ZAREAGUJ - ZGŁOŚ TO SAM LUB PRZEKONAJ OSOBĘ
DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY, ŻE MA PRAWO SZUKAĆ POMOCY!!!

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3116331


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube