strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-11-23 Pon., Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.05 - Kierownik Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Bukownie zaprasza do współpracy psychologa

Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno

  
W zwi±zku z realizacj± w 2012 roku Programu Przeciwdziałania  Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie w Mie¶cie Bukowno zapraszamy do współpracy:


SPECJALISTĘ W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

  

 

Zakres zadań:

 1. Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 2. Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 3. Poradnictwo psychologiczne,
 4. Elementy terapii rodzin w przypadku przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małżeńskich,
 5. Pomoc psychologiczna w problemach emocjonalnych.

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie
 2. Mile widziane do¶wiadczenie w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniaj±ce do realizacji poradnictwa psychologicznego

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem s±du za umy¶lne przestępstwo ¶cigane z oskarżenia publicznego lub umy¶lne przestępstwo skarbowe
 2. Osoba posiadaj±ca pełn± zdolno¶ć do czynno¶ci prawnych oraz korzystaj±ca z pełni praw publicznych
 3. Dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów po¶wiadczaj±cych wykształcenie
 3. kserokopie dokumentów potwierdzaj±cych uprawnienia i kwalifikacje do realizacji poradnictwa psychologicznego
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę

Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim O¶rodku Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, z dopiskiem: „Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w terminie do  18.01.2012 do godziny 15.00 (decyduje data wpływu)

 

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3116308


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube