strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-01-19 Wtorek, Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.10.24 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 paĽdziernika 2013 r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XL SESJĘ Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 paĽdziernika 2013r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

  

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 wrze¶nia 2013r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.
 

4.2. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi z dnia 6 lipca 2013r.

 

4.3. Okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.

 

4.4. Obniżenia ¶redniej ceny skupu żyta.

 

4.5. Stawek podatku od ¶rodków transportowych. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zdrowia Miasta Bukowno za okres od wrze¶nia 2012 do sierpnia 2013r.

6.Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno za okres od wrze¶nia 2012 do sierpnia 2013r.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 19.09.2013r. do 23.10.2013r.
8. Informacja Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 28.09.2013r.

9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Zgłaszanie interpelacji radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
13. Zakończenie obrad.

 


Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3154543


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube