strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-21 Środa, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.12.03 - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie

 

I N F O R M A C J A

 

  
Dotyczy: Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie” nr sprawy ZP – 4/2013.

 

   

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta tj.:
 

OFERTA Nr 1.

„TANK-PETRO” Grażyna Lisowska
32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b.

która zaoferowała wykonanie powyższego zamówienia za całkowitą kwotę netto: 206.845,00  zł.  (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł), brutto: 254.325,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł) , oraz wskaźnik stały dla oleju napędowego (SW1) = 0 zł, i wskaźnik stały dla benzyny euro super 95 (SW2) = 0 zł.
 

Oferta nr 1. 
została uznana przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza ze względu na maksymalną ilość otrzymanych punktów: 100 punktów.

 
Dyrektor                
(-) mgr inż. Janusz Gumuła    

 

 

 

 

     Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3084416


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube