strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 ¦roda, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.12.05 - DODATEK ENERGETYCZNY, nowe ¶wiadczenie dla osób otrzymuj±cych dodatek mieszkaniowy.

 DODATEK ENERGETYCZNY
 dla osób otrzymuj±cych

 dodatek mieszkaniowy.

 

 

 

Od 1 stycznia 2014r. osoby otrzymuj±ce dodatek mieszkaniowy będ± miały prawo do nowego ¶wiadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocze¶nie następuj±ce warunki:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z póĽn. zm.)
   

 2. jest stron± umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
   

 3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz ¶redniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotn±
   

 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składaj±cego się z 2 do 4 osób
   

 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składaj±cego się z co najmniej 5 osób.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz miasta, w drodze decyzji na wniosek, do którego należy doł±czyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesi±ca z góry, z wyj±tkiem miesi±ca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

Szczegółowych informacji na temat możliwo¶ci uzyskania dodatku energetycznego udziela Referat Gospodarki Lokalowej i Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bukownie: tel. 32/ 626 18 40,  e-mail: lokale@um.bukowno.pl.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090400


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube