strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.12.16 - Uwaga! OBNIŻKA OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! 

 

Obniżka stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

 

Po 5 miesiącach funkcjonowania w Bukownie nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z deklaracjami składanymi przez Burmistrza podczas spotkań edukacyjnych z Mieszkańcami przyszedł czas na ocenę jego funkcjonowania.

 

W naszym Mieście nad całością funkcjonowania systemu, z wyłączeniem czynności kontrolnych, sprawozdawczości i egzekucji pieczę sprawuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie - tam też Mieszkańcy winni kierować wszystkie sprawy (wnioski, uwagi, sugestie i skargi) związane z funkcjonowaniem systemu.

 

Szczegółowej analizie poddano stan gospodarki odpadami, w tym dane statystyczne oraz finansowo-ekonomiczne obowiązującego systemu zbiórki.

 

Według najnowszych danych z ewidencji ludności na terenie naszej gminy zameldowanych jest 10.300 osób. Nowym systemem zbiórki odpadów (wg. złożonych deklaracji) objętych zostało 8.943 mieszkańców, co daje 87% wskaźnik osób objętych systemem. Liczba nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne deklaracje na wywóz i zagospodarowanie odpadów wynosi ogółem 2.233, z czego 2.031 dotyczy nieruchomości zamieszkałych, a 202 nieruchomości niezamieszkałych.

 

W celu uszczelnienia systemu zbiórki prowadzone są następujące działania:

  • wysłano 176 wezwań do złożenia deklaracji
  • w stosunku do 29 właścicieli nieruchomości prowadzone są działania wyjaśniające
  • wysłano 85 upomnień do właścicieli zalegających z opłatami
  • w stosunku do 45 właścicieli nieruchomości wszczęto postępowanie z urzędu.

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

  • analiza kosztów obejmowała: koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów, koszty obsługi i zarządzania systemem w zakresie kosztów stałych i kosztów jednorazowych, koszty egzekucji i prognozy kształtowania się wyników kosztotwórczych na lata 2014 i 2015.
     
  • analiza dochodów obejmowała: dochody z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prognozę zwiększenia dochodów po uszczelnieniu systemu, prognozę zwiększenia dochodów w wyniku działań egzekucyjnych, prognozę zwiększenia dochodów z nieruchomości niezamieszkałych, zmniejszenia dochodów z tytułu zaległości w opłatach.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na przyjęcie założeń, że przy minimalnej poprawie ściągalności opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obecny system zbiórki odpadów w naszym mieście powinien się bilansować przy stawce 7,50 zł / miesiąc za każdego Mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości.
 
 

Złożona przez Burmistrza Miasta propozycja obniżenia stawek opłat została zaakceptowana przez Komisję Rady, a na sesji w dniu 28 listopada 2013r. Rada Miejska przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

Nowe stawki będą obowiązywać od 1.01.2014r.

 

Aby jednak Mieszkańcy mogli płacić mniej za odbiór śmieci, KONIECZNE jest złożenie NOWYCH DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, ul. Leśna 7B.

 

Wzory deklaracji (formularze DZ i DN) znajdują się na stronie internetowej www.bukowno.pl.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090399


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube