wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.06.24 - "BUS OZE - zobacz, dotknij, zapytaj" w Bukownie.

 "BUS OZE – zobacz, dotknij, zapytaj"

 w Bukownie.

 

 

Już 25 czerwca br. o 11.00 na parkingu przed budynkiem Centrum Kultury Mieszkańcy naszego Miasta będ± mieli niepowtarzaln± okazję uczestniczyć w pokazie odnawialnych Ľródeł energii (OZE).

 

Dzięki współpracy Bukowna z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie eksperci z dziedziny OZE zaprezentuj± zasady działania i możliwo¶ci wykorzystania odnawialnych Ľródeł.

 

W trakcie krótkiego wstępu zaprezentuj± m.in. sposoby wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii cieplnej i generacji pr±du oraz zasady pracy pomp ciepła.

 

Wykładowcom towarzyszyć będzie BUS OZE, czyli specjalnie wyposażony pojazd w którym demonstrowane s± poszczególne odnawialne Ľródła energii.

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich Mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem OZE w swoich domach oraz tych, którzy s± ciekawi "jak to działa".

 

Pokaz w Bukownie jest jedn± z cyklu wizyt w miejscowo¶ciach Małopolski, które odbywaj± się w ramach projektu pn. "Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych ¬ródeł Energii – BUS OZE" realizowanego przez AGH w Krakowie. Projekt jest dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu 8 – Współpraca międzyregionalna, Działania 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy -współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakłada on przeprowadzenie cyklu spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych zakończonych opracowaniem koncepcji wyposażenia BUS OZE oraz zagospodarowania Małopolskiego Centrum Odnawialnych ¬ródeł i Poszanowania Energii w Miękin.


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092448


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube