wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.06.24 - TURNIEJ PIŁKARSKI U-18 - BUKOWNO ORLIK CUP

 
 
 
KLUB SPORTOWY

MGHKS "Bolesław" Bukowno

zaprasza na

TURNIEJ PIŁKARSKI U-18
Orlik Bukowno

Turniej Odbędzie się 27.06.2015 r. (sobota) o godz. 10:30, miejsce: Orlik Bukowno (przy basenie). Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 9:15 do 10:15. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia (mają aktualnie 18 lat).
 

 

R E G U L A M I N
 

ZASADY GRY I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W TURNIEJU:
 • W turnieju mogą uczestniczyć drużyny mieszane.
 • W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 rok życia (mają aktualnie 18 lat).
 • W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPN i grający w rozgrywkach ligowych w sezonie 2014/2015. 
 • Złamanie powyższej zasady skutkuje walkowerem w spotkaniach w których nieuprawniony zawodnik brał udział. 
 • mecze rozgrywane będą na sztucznej nawierzchni na boisku Orlik w Bukownie.
 • mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy odpowiadają za obiektywne prowadzenie zawodów.
 • w czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji,
 • drużyny występują w 7 osobowych składach, w tym także bramkarz; każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości,
 • za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5 – cio minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka), co skutkuje absencją w kolejnym spotkaniu,
 • zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada stolik sędziowski,
 • bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola),
 • w momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być minimum 5 zawodników,
 • rzut z autu należy wybijać za linią boiska nogą (czas 5 sekund); bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane, odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki 3 m,
 • przepis o spalonym nie obowiązuje,
 • przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 5 metrów,
 • decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych,
 • każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości, by można było rozstrzygnąć spory wynikłe w czasie meczu,
 • zawodnik nie posiadający przy sobie dowodu tożsamości zostanie dopuszczony do gry za zgodą organizatora, natomiast dowód musi być dostarczony przed ostatnim meczem turnieju, 
 • obowiązuje obuwie piłkarskie zgodne z regulaminem boisk Orlik 2012 (są to buty z gumową podeszwą i korkami, korki nie mogą być metalowe oraz ich wysokość nie może być większa niż 0,5 cm, również średnica korka nie może być znacząco większa niż 0,5 cm. Dopuszczalnym obuwiem są buty do halówki z kauczukową podeszwą),
 • udział zawodnika nie uprawnionego do gry wg regulaminu turnieju powoduje oddanie punktów walkowerem drużynie przeciwnej (weryfikowane są wówczas wszystkie wyniki spotkań w których zawodnik ten był wpisany do protokołu),
 • zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek,
 • organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników,
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi,
 • wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora,
 • punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt,
 • każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się indywidualnie,
 • za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują puchary i dyplomy,
 • za niesportowe zachowanie, kara czasowa 2 lub 5 minut, a po trzecim wykluczeniu czerwona kartka - kara jednego meczu,
 • jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 4 zawodników w jednej drużynie, wykluczenie danego zawodnika zostaje odłożone,
 • podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających,
 • osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym,
 • drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego,
 • osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym,
 • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek,
 • w sprawach spornych rozstrzyga Organizator.
 
 
 
 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092436


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube