strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.09 - Informacja Burmistrza Miasta o podjętych działaniach w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dotyczącą bakteriologicznego skażenia wody.

Informacja Burmistrza Miasta o podjętych działaniach w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dotyczącą bakteriologicznego skażenia wody.

 

 

8.02.2016r.

 

ok. 11.00
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) o zwołaniu Sztabu Kryzysowego w siedzibie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu
12.15
PPIS na posiedzeniu Sztabu Kryzysowego złożyła informację, że wynik analizy wody z godzin rannych w dniu 8.02.2016r. wskazuje na bakteriologiczne zanieczyszczenie wody z SUW Olkusz powyżej dopuszczalnych norm (obecny był Zastępca Burmistrza Miasta Józef Paluch)
13.45

Zastępca Burmistrza zwołuje Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego, któremu przewodniczy Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz i wyznacza mu w trybie niezwłocznym podjęcie następujących zadań:


- zamieszczenie komunikatu PPIS na Facebooku i stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bukowno.pl


- zorganizowanie służb w celu rozplakatowania komunikatu na tablicach ogłoszeń

- uruchomienie służb OSP i Policji z urządzeniami głośnomówiącymi w celu ustnego przekazywania komunikatów mieszkańcom Bukowna

- powiadomienie placówek oświatowych o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach

- rozszerzenie działań MOPS w celu dotarcia do podopiecznych i poinformowania ich o zaistniałej sytuacji oraz zdiagnozowania ich potrzeb.
14.30
W PWiK w Olkuszu odbyła się narada w sprawie dystrybucji wody zdatnej do picia dla 80 tyś. mieszkańców Powiatu Olkuskiego objętych sytuacją kryzysową. Oceniono sytuację i możliwości zaopatrzenia w wodę szkół, przedszkoli oraz placówek ochrony zdrowia (obecni byli Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewski, Zastępca Burmistrza Józef Paluch). Ustalono osoby odpowiedzialne ze strony PWiK wraz z nr. tel. do kontaktu.

Miasto Bukowno otrzymało do dyspozycji od godz. 18.00 do 23.00 jedną cysternę 7.000 litrów oraz 1.500 litrów wody konfekcjonowanej w pojemnikach 5 l.
15.30-16.00
Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego ocenił skuteczność dotychczasowych działań informacyjnych i opracował harmonogram dystrybucji wody dla mieszkańców, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz szkół i przedszkoli.

Nawiązano kontakt z sieciami handlowymi w celu zwiększenia dostaw wody oraz podjęto decyzje o zakupie chusteczek antybakteryjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli.
(Obecni: Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewski, Zastępca Burmistrza Józef Paluch. Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz, Kierownik Referatu SO Renata Stobierska)
ok. 16.00
Informacja o zwołaniu posiedzenia Powiatowego Sztabu Kryzysowego
18.30
Posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego, na którym omówiono aktualne działania samorządów i PWiK w Olkuszu. Omówiono potrzeby zaopatrzenia w wodę i problemy z realizacją zadań ograniczających skutki zaistniałego kryzysu (obecni Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewski, Zastępca Józef Paluch)

Burmistrz Miasta wystąpił o dodatkowy samochód - cysternę dla zaopatrzenia w wodę.

W tym czasie pozostali członkowie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego koordynowali dostarczanie wody dla mieszkańców i placówek oświatowych wg. ustalonego harmonogramu.
20.00
Rozpoczęcie dystrybucji wody konfekcjonowanej oraz chusteczek antybakteryjnych do placówek oświatowych - Zespoły Szkół nr 1 i nr 2, Miejskie Przedszkole, Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie
21.30
Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego nieustannie monituje o dodatkową „beczkę” wody dla Bukowna.
Spływa informacja, że woda zatankowana do cysterny z ujęcia Podlesie zawiera brunatną zawiesinę. Podjęta zostaje decyzja o jej spuszczeniu i wycofaniu cysterny z dystrybucji wody. Trwają nieustanne monity do PWiK i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o dodatkowe cysterny z wodą.

Zawiadomiono dyrektorów placówek oświatowych i MOPS o zwołaniu narady na godz.7.00 w dniu 9.02.2016r. w Urzędzie Miejskim w celu omówienia sytuacji w szkołach i przedszkolach oraz wśród osób starszych, niepełnosprawnych i mających problem z poruszaniem się.
23.45

Do Bukowna dociera wreszcie cysterna z wodą i kontynuuje jej dystrybucję w ustalonych punktach zgodnie z harmonogramem, po chwili dociera do Bukowna jeszcze jedna cysterna, która przyjechała z gminy Bolesław.


Równocześnie otrzymujemy informację z PWiK o godzinach dostarczania wody z cystern w dniu następnym i godzinach pracy cysterny od 8.00 – 15.00.

Zostaje opracowany harmonogram dystrybucji wody na terenie Bukowna w dniu 9.02.2016r.
00.30
Po powzięciu informacji o realizacji harmonogramu dostarczania wody w dniu 8.02.2016r. Burmistrz Miasta podjął decyzję o zakończeniu pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w tym dniu.

 

 

 

9.02.2016r.

 

7.00        
Spotkanie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz MOPS;

Burmistrz Miasta określił cele i zadania do wykonania zgodnie z kompetencjami;

Dyrektorzy złożyli raporty o stanie przygotowań instytucji w tym zaopatrzenie w wodę i zasad funkcjonowania stołówek;

Ustalono tok postępowania z dziećmi i młodzieżą w dniu dzisiejszym w zakresie używania wody, wprowadzono specjalne dyżury opiekunów klas;

Podjęto decyzję wraz ze zorganizowaniem transportu o dotarciu pracowników MOPS do wszystkich podopiecznych w celu dostarczenia wody;

Zaopatrzenie w wodę świetlicy profilaktycznej;

Zaopatrzenie szkół, przedszkoli i świetlicy profilaktycznej w chusteczki antybakteryjne;
7.30
Wystąpienie do PCZK oraz PWiK w Olkuszu o dodatkową cysternę z wodą celem pełnego zaopatrzenia Mieszkańców;

Pracownicy MOPS w trzech zespołach wyruszyli w Miasto, a kurierzy wyjechali w teren celem rozplakatowania informacji o godzinach dystrybucji wody w poszczególnych punktach;
7.43
Otrzymanie informacji o wysłaniu drugiej cysterny do Bukowna;
7.47
Ustalono z Komendantem Komisariatu Policji w Bukownie potrzeby wykorzystania nagłośnienia zainstalowanego w radiowozie do celu przekazania mieszkańcom informacji o pojawieniu się dostawy wody;
8.00
Rozpoczęcie dystrybucji wody z pierwszej cysterny zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem oraz sporządzenie harmonogramu dla drugiej cysterny (uzupełnienie dystrybucji w miejscach wcześniej nie ujętych);
9.00
Burmistrz Miasta zamieszcza informację o możliwości zaopatrzenia w wodę z dostarczeniem do mieszkań dla osób samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i schorowanych mających problemy z poruszaniem się. Na telefoniczne zgłoszenia wyjeżdżają w teren pracownicy MOPS;
9.30
Bieżąca koordynacja zadań związanych z dystrybucją wody. Przeprowadzono monitoring zapasów wody w sklepach wielkopowierzchniowych i terminów nowych dostaw. Równocześnie monitorowano zapasy wody konfekcjonowanej dla potrzeb szkół, przedszkoli i domów seniora – zabezpieczono rezerwę wody w PWiK w Olkuszu;
9.35
Rozpoczęcie dystrybucji wody przez drugą cysternę w miejscach dodatkowo wyznaczonych;
10.50
Burmistrz Miasta udaje się do Starostwa Powiatowego na spotkanie PCZK celem omówienia sytuacji od godzin popołudniowych z dnia 08.02.2016r. do chwili obecnej i poznania wyników badań próbek wody z dnia 08.02.2016r.
13.24
Dyrektor PPIS w Olkuszu po zapoznaniu się z wynikami badań wody podejmuje decyzje o przydatności wody do spożycia podejmując stosowną decyzję;
13.40
Podjęto decyzję w PCZK o zaprzestaniu dostawy wody cysternami po godz. 16.00;
15.30
Po interwencji Burmistrza Miasta w PWiK w Olkuszu wydłużono dostawę wody na ternie Miasta do godz. 18.00 lub do wyczerpania jej zapasu;
18.00
Zakończenie pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – przekazanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim Mieszkańcom Bukowna za zrozumienie trudnej sytuacji kryzysowej i jednocześnie przeprasza za wszelkie niedogodności.

 

Równocześnie składa podziękowania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcjonariuszy policji w Bukownie za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań.Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188477


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube