strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Pi±tek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.18 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 23 lutego 2016 r. o godz. 14:30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje  XXIV Sesję  Rady Miejskiej w Bukownie  na dzień 23 lutego 2016r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 26 stycznia 2016 roku.
 3. Zapytania mieszkańców.
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016r Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r.
  2. Zmieniaj±ca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
  3. Zmiany Uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo¶ci ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 roku poz.796).
  4. Przekazania ¶rodków finansowych dla Policji.
  5. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo¶ci stanowi±cej działkę o numerze 386/4, obręb ewidencyjny Wod±ca.
  6. Apelu dotycz±cego przywrócenia kursów poci±gów pasażerskich na linii 62 (Katowice – Sędziszów – Kielce).
    
 5. Sprawozdanie z działalno¶ci Komisji: Rewizyjnej, Komisji ds. Samorz±dowych oraz  Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 21.01.2016r do 18.02.2016r.
 7. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 21.01.2016 do 18.02.2016r.
 8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady
(-) Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188442


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube