strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.18 - Zespół Szkół nr 1 w Bukownie zachęca Rodziców 6-latków do posyłania dzieci do szkoły.

 Nasza Szkoła jest

 doskonale przygotowana

 na przyjęcie sześciolatków.

 

Dziecko – pyłek w przestrzeni,

Dziecko –moment w czasie.

Jak przewidzieć? Jak osłonić?

Motyl nad spienionym potokiem życia.

Jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu,

Hartować, a nie nużyć skrzydeł?

J. Korczak "Jak kochać dziecko"

 

 

W roku 2014 po raz pierwszy dzieci sześcioletnie - a nie jak dotąd siedmioletnie - obowiązkowo rozpoczęły edukację w szkole podstawowej. W oparciu o doświadczenia szkolne blisko dwóch ostatnich lat chcemy przekazać Państwu nasze spojrzenie na ten temat.

 

Moment rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej jest jednym z przełomowych w życiu każdego dziecka.

 

Właściwe określenie poziomu rozwoju dziecka oraz stopnia gotowości do podjęcia nauki jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania w roli ucznia.

 

Zgodnie z encyklopedyczną definicją dojrzałość szkolna jest to "poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego dziecka, umożliwiający mu udział w życiu szkolnym, opanowanie wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania I klasy".

 

Kryteria gotowości szkolnej są jednak pochodną systemu edukacji, wymagań nauczyciela i oczekiwań Rodziców.

 

 

W literaturze możemy spotkać wiele metod, które służą zbadaniu dojrzałości szkolnej u dzieci. W diagnozie dojrzałości szkolnej można wyróżnić wiele etapów i odpowiadające im szczegółowe kryteria diagnostyczne.

 

Są to następujące etapy:

  • ogólna rozmowa z dzieckiem,
  • ocena sprawności manualnej,
  • ocena orientacji przestrzennej,
  • ocena percepcji wzrokowej,
  • ocena percepcji słuchowej,
  • ocena rozwoju mowy i myślenia,
  • ocena elementarnych pojęć matematycznych,
  • ocena wiadomości podstawowych,
  • ocena cech osobowościowych-dojrzałości emocjonalnej i społecznej jako warunku przystosowania do wymagań szkoły,
  • ocena warunków środowiskowych dziecka.

 

Na podstawie publikacji "Sześciolatki w Polsce", która ukazała się na stronach MEN, można stwierdzić, że z badań gotowości szkolnej małych dzieci w niej zawartych wynika wyraźnie, że ponad 90 procent badanych 6-latków, jeszcze zanim rozpocznie tzw. "zerówkę", charakteryzuje się w stopniu dobrym lub wysokim dojrzałością szkolną.

 

Ponadto wiadomo, iż w końcowej fazie rocznego przygotowania przedszkolnego znikają dysproporcje pomiędzy dziećmi z zerówek szkolnych i przedszkolnych.

 

 

 

Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie  zostali  zapytani, czy zgodnie z ich doświadczeniem dzieci sześcioletnie w klasie pierwszej przejawiały niedojrzałość w którejkolwiek z następujących sfer: intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej.

 

Na to pytanie większa część  stwierdziła, że zgodnie z ich doświadczeniem dzieci te nie przejawiały niedojrzałości  w którejkolwiek z wymienionych sfer.

 

Nauczyciele w znacznej większości stwierdzili, że nie zaobserwowali różnic w funkcjonowaniu dzieci sześcioletnich i ich siedmioletnich kolegów.

 

 

Kolejne pytanie było kierowane do rodziców dzieci sześcioletnich, które musiały rozpocząć edukację w roku 2015.

 

Pytanie: Czy uważa Pani, że decyzja o posłaniu dziecka sześcioletniego do szkoły była właściwa?

 

Rodzic: Tak, choć przyznaję, że miałam pewne obawy, jak każda matka. Jednak niepotrzebnie  się martwiłam, bo mój syn  doskonale radzi sobie w szkole. Widzę  także, jak szybko się tu zaaklimatyzował. Mogę na bieżąco obserwować jego postępy w nauce. Cieszę się z każdego sukcesu mojego syna. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji przez moje dziecko wpłynęło na jego szybszy rozwój intelektualny i emocjonalny. Syn chętnie uczy się czegoś nowego. Lubi szkołę i swoją klasę. Z radością chodzi do szkoły. (mama ucznia z kl.1d)

 

Rodzic: Posyłając dziecko w wieku 6 lat do szkoły, mieliśmy pewne obawy, tym bardziej, że córka  jest raczej drobnej budowy. Obawialiśmy się,  że w kontakcie ze starszymi dziećmi, córka będzie narażona na stres, czy agresję i nie poradzi sobie w środowisku szkolnym. Myślę, że wtedy - gdybyśmy mieli wybór - nie posłalibyśmy córki do szkoły. Z początku dziecko było wystraszone i zagubione, męczyły je i trochę nudziły nowe obowiązki. Z czasem jednak córka odnalazła się w szkole i zaaklimatyzowała. Chętnie uczęszcza do szkoły, lubi szkołę i zrobiła duże postępy. Program edukacyjny nie sprawia jej problemów. Z perspektywy czasu widzimy wiele korzyści wynikających z faktu pójścia córki do szkoły. Nasze dziecko szybciej się rozwija i jest bardziej samodzielne. Uwielbia nowe koleżanki, kolegów i wychowawczynię. Myślę, że więcej strachu mieliśmy My, rodzice. Nasze dziecko jest ambitne oraz ciekawe świata i doskonale poradziło sobie z nowymi obowiązkami. (mama uczennicy z kl.1 b)

 

 

 

Kolejne pytanie miało za zadanie sprawdzić, czy rodzice rozważają możliwość wydłużenia I etapu edukacyjnego dzieci sześcioletnich.

 

Pytanie: Czy brała Pani pod uwagę możliwość wydłużenia I etapu edukacyjnego i pozostawienia  dziecka w klasie pierwszej na przyszły rok szkolny?

 

Rodzic: Wiem, że jest taka możliwość, ale ja nie biorę jej pod uwagę. Uważam, że moje dziecko odczułoby to jako porażkę. Na pewno mogłoby to niekorzystnie  wpłynąć  na  jego dalszą motywację do nauki. W drugiej klasie będzie nadal ze swoimi kolegami i koleżankami. Ponadto - co uważam za najistotniejsze - będzie rozwijał się i poszerzał swoją wiedzę i zainteresowania. Gdyby nadal  pozostał  w klasie pierwszej, po prostu nudziłby się. Znów poznawałby  litery  od nowa, uczyłby się z tych samych podręczników. Gdybym widziała, że moje dziecko ma trudności w nauce i miałabym jakieś  niepokojące informacje od wychowawczyni, to wtedy pewnie rozważałabym taką ewentualność. Jednak moje dziecko dobrze radzi sobie w szkole i nie ma takiej potrzeby.

 

 

W naszej szkole dzieci z klas I-III co roku biorą udział w różnych konkursach. Najmłodsi uczniowie (a od dwóch lat również dzieci sześcioletnie) odnoszą wiele sukcesów w konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, sportowych oraz wielu innych. Udział w nich naszych podopiecznych pozwala na integrację, poznanie tradycji, obyczajów oraz warunków panujących w innych szkołach, daje możliwości „zdrowej” rywalizacji, która pobudza ich do twórczego myślenia, rozwija zdolności, mobilizuje do dalszej pracy.

 

W tym roku szkolnym 2015/2016 dzieci uczestniczyły w  konkursie  plastycznym "Radosny czas kolędy". Wzięło w nim udział 22 uczniów. I miejsce równorzędnie zajęły uczennice: Nikola Cofalik z kl.1b i Julia Cofalik z kl. 3a, II miejsce równorzędnie zajęły uczennice: Natalia Głowania kl. 1c i Antonina Wolska z kl. 2b, a III miejsce równorzędnie zajęły uczennice: Nadia Borzozowska  kl.2b i Milena Kluczewska kl. 1c.

 

Dzieci brały również udział w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Boże Narodzenie – tradycje i współczesność". Nasza uczennica Natalia Głowania z kl.1c otrzymała nagrodę, a dodatkowo praca Nikoli Cofalik z kl. 1b została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej.

 

Uczniowie z naszej placówki wzięli udział w XIV  Powiatowym Konkursie  Recytatorskim dla klas I-III  "Podróże małe i duże". Uczennica z kl.1a Julia Chabrzyk wygrała etap szkolny, zajmując I miejsce, następnie w etapie gminnym otrzymała tytuł Wicemistrza Recytacji, kwalifikując się do etapu powiatowego.

 

Wynika z tego, że dzieci sześcioletnie doskonale radzą sobie w szkolnej rzeczywistości i odnoszą takie same sukcesy jak ich starsi koledzy.

 

Mam nadzieję, że chociaż częściowo "rozwialiśmy" obawy rodziców, dotyczące podjęcia decyzji posłania dziecka sześcioletniego do naszej szkoły.

 

Nauczyciele klas pierwszych
Edukacji Wczesnoszkolnej

  
 

 


 

 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188467


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube