strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Pi±tek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.19 - Ulga podatkowa na dzieci.

Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo.

 

W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy j± w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie zał±cznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysoko¶ć ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwo¶ć odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

 

Z ulgi prorodzinnej mog± skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskuj± dochody opodatkowane według skali podatkowej i składaj± swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać). Przysługuje na dzieci małoletnie, otrzymuj±ce dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjaln± oraz na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i ucz± się lub studiuj±, a także nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł.

 

Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci (spełniaj±cych warunki do objęcia ulg±) oraz dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynosz±:

  • 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2.000,04 zł - na trzecie oraz
  • 2.700,00 zł - na czwarte i każde kolejne.

Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy ł±czny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub - je¶li rodzice rozliczaj± się osobno - 56 tys. zł – przypomina Izba Skarbowa w Krakowie.

 

- Rodzice, którzy płac± podatki niższe od przysługuj±cej im wysoko¶ci ulgi na dzieci, w poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej w cało¶ci. Od 2015 r. maj± już tak± możliwo¶ć – wyja¶nia Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie.

 

- Podatnicy mog± otrzymać zwrot kwoty stanowi±cej różnicę między przysługuj±cym im pełnym odliczeniem ulgi a kwot± odliczon± w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć ł±cznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć niewykorzystan± czę¶ć ulgi na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku zamiast tego formularza, wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” i wykazać pozostał± kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki temu podatnicy będ± mogli skorzystać z pełnej sumy przysługuj±cego odliczenia, niezależnie od tego, jakie uzyskuj± dochody i w jakiej wysoko¶ci płac± podatek – dodaje Rzecznik.

 

W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które złoż± swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadaj±cym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzj± Ministerstwa Finansów nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego przez internet.


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188474


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube