strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Pi±tek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.19 - Wyłożenie do wgl±du projektu Uproszonego planu urz±dzenia lasu na lata 2016-2025 dla lasu stanowi±cego własno¶ć Miasta Bukowno.

Bukowno, dnia 19.02.2016 r.

 

Zawiadomienie

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 wrze¶nia 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z póĽn. zm.) w dniach od 19.02.2016 roku do 21.04.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Bukownie w pokoju nr 23 na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wgl±du projekt Uproszonego planu urz±dzenia lasu na lata 2016-2025 dla lasu stanowi±cego własno¶ć Miasta Bukowno położonego na terenie obrębów ewidencyjnych: Bukowno i Bór Biskupi.

 

Projekty uproszczonych planów urz±dzenia lasu zawieraj± opis i powierzchnię lasu, które będ± podstaw± do naliczenia podatku le¶nego oraz zadania w zakresie gospodarki le¶nej przewidziane do realizacji w latach 2016-2025.

 

W terminie 30 dni od wyłożenia projektów uproszczonych planów urz±dzenia lasu, tj. do dnia 22.03.2016 r. zainteresowani wła¶ciciele lasów mog± składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w miejscu ich wyłożenia.

 

Projekt opracowany został na zlecenie Burmistrza Miasta Bukowno przez Biuro Urz±dzania Lasu i Geodezji Le¶nej Oddział w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie ewentualnych wyja¶nień:

Zbigniew Paciorek

zbigniew.paciorek@krakow.buligl.pl

+48 664916497

 

Burmistrz Miasta
Bukowno


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188474


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube