wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

GŁOSOWANIE nad propozycjami Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 2017.

Budżet Obywatelski Miasta Bukowno to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych, w którym władze lokalne oddają do dyspozycji Mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy Mieszkaniec może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu partycypacyjnego zostaną przeznaczone.

 

Pierwsze próby tworzenia budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym przeprowadzono w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. Obecnie coraz więcej miast w Polsce decyduje się na tą formę demokracji bezpośredniej. Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu sami decydują,  które zgłaszane przez nich zadania zostaną zrealizowane. Od ubiegłego roku taką możliwość mają również Mieszkańcy Bukowna.

 

 

Do 17 lutego 2017 roku Mieszkańcy naszego Miasta zgłaszali swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. W kolejnym kroku specjalnie powołana przez Burmistrza Komisja dokonała weryfikacji zgłoszonych wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym. Efektem prac komisji było opublikowanie Bazy Wniosków Poprawnych, które zostają poddane głosowaniu.

 

Do 31 marca 2017 r. trwać będzie procedura głosowania Mieszkańców nad zgłoszonymi propozycjami zadań.

 

Każdy Mieszkaniec Bukowna, który w roku edycji będzie mieć ukończone co najmniej 16 lat może wybrać jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno zadanie okręgowe, dotyczące okręgu, w którym zamieszkuje.

 

Głosowanie nad zgłoszonymi zadaniami odbywać się będzie w jednej z dwóch form:

 • w formie pisemnej, osobiście - z wykorzystaniem karty do głosowania dostępnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie, Biuro Podawcze (parter) do 31 marca 2017 r. w godzinach pracy urzędu;
 • w formie elektronicznej na formularzu interaktywnym za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.bukowno.pl/budzetobywatelski do 31 marca 2017 r. do godziny 24:00.

 

 

Mieszkańcy mają do wyboru 7 zadań ogólnomiejskich:

 1. Doposażenie jednostki OSP Bukowno Miasto i OSP Bór Biskupi w sprzęt ratowniczy oraz poprawa warunków sanitarnych w remizie OSP Bór Biskupi.
 2. Iluminacje Świąteczne 3D w Bukownie.
 3. Koperta Życia "SENIOR".
 4. Montaż sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta Bukowno.
 5. "Bliżej siebie w przyjaznej przestrzeni" - aktywizacyjno-integracyjne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i społeczności lokalnej.
 6. Zakup nowych książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i jej filii.
 7. Trasy nordic walking po terenie osiedla centrum północ i centrum południe w Bukownie.

 

 

W osiedlu Podlesie zgłoszono jedno zadanie okręgowe:

 1. Siłownia zewnętrzna.

W osiedlu Bór Biskupi z Przeniem również poprawnie zgłoszono jedno zadane okręgowe:

 1. Doposażenie placu zabaw oraz filii MOK w Borze Biskupim w Kącik Zabaw dla dzieci.

Mieszkańcy Centrum Bukowna - Południe wybiorą spośród trzech zadań okręgowych:

 1. Uzupełnienie brakującego chodnika na łuku drogi Miarki. Około 85mb. Połączenie z ulicą 1-Maja.
 2. Montaż ławek miejskich i koszy na śmieci przy ławkach na ulicy 1-Maja, Kościuszki i K. Miarki.
 3. Projekt zagospodarowania przestrzeni parku ul. J. Słowackiego.

W osiedlu Bukowno Centrum Północ zgłoszono siedem zadań okręgowych:

 1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego pojazdu - Quad dla OSP Bukowno Miasto.
 2. Kulturalna Wyspa Plenerowa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie.
 3. Bezpieczny plac zabaw.
 4. Adaptacja sali głównej Świetlicy Środowiskowej oraz doposażenie placówki.
 5. Modernizacja szatni basenu krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie.
 6. Budowa placu zabaw "Leśne Marzenia".
 7. Doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie w zestaw do zabaw psychoruchowych wraz z zamontowaniem bezpiecznej powierzchni.

W Wodącej zgłoszono jedno zadanie okręgowe:

 1.  Kreatywna świetlica.

Mieszkańcy Starego Bukowna i Przymiarek wybiorą jedną spośród dwóch propozycji zadań okręgowych:

 1. Altana drewniana
 2. "Bezpieczny plac zabaw".

Szczegółowe opisy poszczególnych zadań znajdują się w Bazie Wniosków Poprawnych.

 

 

W budżecie miasta na 2017 rok przewidziano do rozdysponowania kwotę 220.000 zł w podziale:

 • 143.000 zł na zadania okręgowe (zgodnie z podziałem środków na poszczególne 6 okręgów),
 • 70.000 zł na zadania ogólnomiejskie,
 • 7.000 zł na wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją BO.

Wartość jednego zadania okręgowego nie może być mniejsza niż 2.000 zł i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto, wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może być mniejsza niż 5.000 zł i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł brutto.

 

Podział terytorialny konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

 

Dla przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono 6 okręgów:

"Podlesie", "Bór z Przeniem", "Centrum Południe",

"Centrum Północ", "Wodąca",  "Stare Bukowno z Przymiarkami".

 

Czym są zadania ogólnomiejskie i okręgowe?

 

Zadania okręgowe to takie, które będą realizowane wyłącznie na terenie danego okręgu – osiedla, ulicy, wspólnoty sąsiedzkiej…

 

Zadania ogólnomiejskie to takie, które będą realizowane w więcej niż jednym okręgu.

 

Wszystkie zadania i inwestycje muszą być ogólnodostępne dla Mieszkańców Bukowna!

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092433


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube