strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.04.14 - WYNIKI GŁOSOWANIA nad zadaniami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 2017.

 Zapadły rozstrzygnięcia w 2. edycji

 Budżetu Obywatelskiego
 Miasta Bukowno 2017.

 

 

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego (BO) rozpoczęła się 11 stycznia br. Od tego dnia do 17 lutego stali Mieszkańcy Bukowna, którzy mieli ukończone 16 lat mogli zgłaszać swoje propozycje zadań okręgowych i ogólnomiejskich, które miałyby być realizowane w ramach BO.

 

W budżecie miasta na 2017 rok przewidziano do rozdysponowania kwotę 220.000 zł w następującym podziale:

  • 143.000 zł na zadania okręgowe (zgodnie z podziałem środków na poszczególne 6 okręgów),
  • 70.000 zł na zadania ogólnomiejskie,
  • 7.000 zł na wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją BO.

Wartość jednego zadania okręgowego nie mogła być mniejsza niż 2.000 zł i jednocześnie nie mogła przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto, natomiast wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie mogła być mniejsza niż 5.000 zł i jednocześnie nie mogła przekroczyć kwoty 70.000 zł brutto.

 

Dla przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono 6 okręgów:

"Podlesie", "Bór z Przeniem",

"Centrum Południe", "Centrum Północ",

"Wodąca", "Stare Bukowno z Przymiarkami".

Do Bazy Wniosków Mieszkańcy zgłosili w sumie 18 propozycji zadań okręgowych i 8 zadań ogólnomiejskich.

 

Wówczas do pracy przystąpiła specjalnie powołana przez Burmistrza Miasta Komisja do spraw oceny formalno-prawnej wniosków z propozycjami zgłoszonych zadań. Jej zadaniem było ustalenie formalno-prawnej prawidłowości złożonych wniosków i możliwości ich realizacji w obrębie roku edycji oraz ocenę realistyczności wartości zadań określonych we wniosku.

 

Efektem prac komisji było opublikowanie Bazy Zadań Poprawnych, które zostały poddane procedurze głosowania Mieszkańców oraz Bazy Zadań Odrzuconych wraz z uzasadnieniami odrzucenia tych propozycji.

 

W dniach 20 - 31 marca 2017 roku odbyło się GŁOSOWANIE nad zadaniami poprawnie zgłoszonymi do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

 

Każdy Mieszkaniec Bukowna, który w roku edycji będzie miał ukończone 16 lat mógł wybrać jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno zadanie okręgowe, dotyczące okręgu, w którym zamieszkuje.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu!

 

WYNIKI głosowania oraz wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zwycięskich zadań została zaprezentowana w sekcji WYNIKI.

 

W okręgu nr 1 (Podlesie) zadanie pn. "Siłownia zewnętrzna" otrzymało 22 głosy i uzyskało dofinansowanie w wysokości 10.800 zł.

 

W okręgu nr 2 (Bór Biskupi z Przeniem) zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw oraz filii MOK w Borze Biskupim w Kącik Zabaw dla dzieci" otrzymało 61 głosów i uzyskało dofinansowanie w wysokości 12.400 zł.

 

W okręgu nr 3 (Centrum Południe) zwyciężył projekt zadania "Projekt zagospodarowania przestrzeni parku ul. J. Słowackiego", na który oddano 102 głosy. Dofinansowanie do tego projektu wyniesie 26.000 zł. Pozostałe 2 zadania w tym okręgu nie uzyskały dofinansowania.

 

W okręgu nr 4 (Centrum Północ) Mieszkańcy wybrali do realizacji dwa zadania: "Budowa placu zabaw - Leśne Marzenia", na który oddano 228 głosów oraz "Adaptacja sali głównej Świetlicy Środowiskowej oraz doposażenie placówki", który zyskał uznanie 147 Mieszkańców tego okręgu. Dofinansowania dla tych zadań wyniosą odpowiednio: 29.300 zł oraz 23.800 zł. Pozostałe 5 zadań w tym okręgu nie uzyskały dofinansowania.

 

W okręgu nr 5 (Wodąca) zadanie "Kreatywna świetlica" otrzymało 31 głosów i uzyskało dofinansowanie w wysokości 13.300 zł.

 

W okręgu nr 6 (Stare Bukowno z Przymiarkami) zadanie "Altana drewniana" uzyskało 92 głosy i dofinansowanie w wysokości 22.700 zł. Zadanie "Bezpieczny plac zabaw" nie otrzymało dofinansowania.

 

Spośród zadań ogólnomiejskich Mieszkańcy Bukowna zdecydowali o przekazaniu do realizacji dwóch zadań:

  • "Montaż sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta Bukowno" (277 głosów) - dofinansowanie 11.000 zł,
  • "Trasy nordic walking po terenie osiedla centrum północ i centrum południe w Bukownie" (258 głosów) - dofinansowanie 38.600 zł.

Autorom zwycięskich propozycji zadań gratulujemy! 

 

 

Wyniki głosowania w 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 2017.


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088636


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube