strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-01-27 Pon., Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.06.27 - Gmina Bukowno przyst±piła do projektu MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że gmina Bukowno przyst±piła do projektu MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 
Głównym celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich ¶rodowisku oraz miejscu zamieszkania.

 

 

Dzięki dotacji z Programu Regionalnego aż 10 tysięcy osób otrzyma lekkie, łatwe w obsłudze opaski bezpieczeństwa ratuj±ce życie.
 

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniaj±ce wszystkim uczestnikom możliwo¶ć całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
     
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz s±siedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależno¶ci od potrzeb i stopnia niesamodzielno¶ci) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz s±siadów w zakresie ¶wiadczenia usług opiekuńczy 
  

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem - Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

 
Rekrutację Uczestników do projektu prowadz± wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ci±gły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. 

  

 

Informacje dotycz±ce zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne s± na stronie projektu Małopolski Tele-Anioł pod adresem: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

 
Formularz zgłoszeniowy do projektu można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Bukownie klikaj±c na zamieszczony obok link -->> Formularz Zgłoszeniowy (PDF).
   

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można złożyć również w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul Kolejowa 16, 32-332 Bukowno.

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
(pok. nr 1, parter)
tel. 12 616 06 11 
 

adres do korespondencji:

 

Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 , 30-017 Kraków
z dopiskiem „Tele-Anioł”

 

 
* Informacje na temat projektu Małopolski Tele-Anioł uzyskać można również w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno w pok. nr 13 oraz pod numerem telefonu: 32 62 61 828.

 

 
 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2894395


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube