strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-05-21 Wtorek, Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.11.23 - "mObywatel" - publiczna aplikacja mobilna do stwierdzania tożsamości obywatela.

 mDokumenty to przyszłość

 dostępna już teraz.

 

 

Telefon komórkowy to dziś nie tylko kontakty ze znajomymi. Za pomocą telefonu można obsługiwać też konto bankowe, kupić bilet lotniczy czy zapłacić za zakupy w sklepie. Teraz dodatkowo można uzyskać dostęp do swoich danych z dokumentów poprzez aplikację mobilną mObywatel.

 

 

 

 

W zakładce znajdują się mDokumenty – nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wygodę, a zgromadzonym w rejestrach publicznych danym – bezpieczeństwo. Usługa mTożsamość, to dostęp do danych z dowodu osobistego w smartfonie.

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło publiczną aplikację mobilną (tzw. "mObywatel"), w ramach której zapewnia możliwość pobrania i okazywania dokumentu elektronicznego, zawierającego dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych ("mTożsamość"), na podstawie którego może być dokonane stwierdzenie tożsamości obywatela.

 

11 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544), w ramach której do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) dodano art. 19e–19j. Przedmiotowe przepisy stanowią podstawę prawną dla funkcjonowania tzw. "mDokumentów", czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie ma pozwalać obywatelom na potwierdzenie swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień, co w powyższym zakresie ma zastąpić użycie odpowiednich dla tych czynności dokumentów nieelektronicznych.

 

Możliwość korzystania z "mDokumentów" zapewniana jest obywatelom przez Ministra Cyfryzacji przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz dedykowanego do tego celu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, zwanego "publiczną aplikacją mobilną". Wspomniany wyżej system teleinformatyczny pozwala zainteresowanym na pobranie dokumentu elektronicznego, który – zależnie od celu jego wydawania – zawiera: dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych, dane dotyczące sytuacji prawnej lub praw przysługujących użytkownikowi tej aplikacji, dane umożliwiające identyfikację rzeczy związanej z użytkownikiem tej aplikacji albo stanowi kopię dokumentu urzędowego, który wydawany jest w postaci nieelektronicznej.

 

Pierwszym wydawanym "mDokumentem" jest dokument, któremu nadano użytkową nazwę "mTożsamość". Dokument ten zawiera zdjęcie i dane osobowe użytkownika oraz dane z dowodu osobistego wydanego temu użytkownikowi pobrane – zgodnie z art. 19e ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o informatyzacji" – odpowiednio z rejestru PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych. Możliwość pobrania "mTożsamości" na urządzenie mobilne zapewniana jest osobom, których tożsamość zostanie uprzednio potwierdzona w systemie teleinformatycznym Ministra Cyfryzacji, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji. Obecnie tożsamość takich osób potwierdzana jest najczęściej na podstawie danych "profilu zaufanego". Usługa umożliwiająca wydawanie "mTożsamości", stosownie do art. 19j ustawy o informatyzacji, uruchomiona została w terminie określonym w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi pozwalającej, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego zawierającego dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych (M. P. poz. 847), czyli w dniu 11 września 2018 r. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 19j ustawy o informatyzacji minister właściwy do spraw informatyzacji uzgodnił ten komunikat z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 

Tożsamość posiadacza przedmiotowego "mDokumentu" może być potwierdzona przez okazanie innej osobie "mTożsamości" na ekranie własnego urządzenia mobilnego lub przez przekazanie "mTożsamości" drugiej osobie, przy użyciu transmisji bezprzewodowej, na jej urządzenie mobilne. Osoba posiadająca przekazaną "mTożsamość" może przy użyciu własnego urządzenia mobilnego dokonać sprawdzenia integralności, pochodzenia oraz ważności takiego "mDokumentu". Funkcjonalności takie zapewnia, udostępniona przez Ministra Cyfryzacji, publiczna aplikacja mobilna.

 

W związku z powyższym stwierdzenie tożsamości obywatela, może być dokonane na podstawie ww. wydawanego w postaci elektronicznej, przechowywanej przez obywatela na urządzeniu mobilnym "mDokumentu", jakim jest "mTożsamość".

 

Wydawanie i obsługa tego dokumentu mobilnego uregulowane jest w akcie normatywnym rangi ustawowej. Dokument ten jest generowany na podstawie aktualnych danych zawartych w rejestrach publicznych i wydawany przez organ administracji publicznej. Wydanie tego dokumentu uzależnione jest od uprzedniego potwierdzenia tożsamości osoby, której dane zawarte są w tym „mDokumencie”, dokonywanego w sposób określony w ustawie o informatyzacji.

 

Natomiast proces stwierdzania tożsamości posiadacza "mTożsamości" może być dokonany na podstawie okazania przedmiotowego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego lub przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych przez Ministra Cyfryzacji, które pozwalają na potwierdzenie integralności, pochodzenia oraz ważności przekazanego "mDokumentu".

 

"mTożsamość" stanowi dokument elektroniczny, który pozwala na wiarygodne potwierdzenie tożsamości obywateli w kontaktach z organami administracji państwowej.

 

Zastrzec przy tym należy, że nie dotyczy to sytuacji o charakterze szczególnym, względem których przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie "dokumentu tożsamości", czyli na przykład na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

 

W pozostałych przypadkach, kiedy katalog dokumentów wymaganych w celu stwierdzenia tożsamości nie został określony, do potwierdzenia tożsamości osoby może być wykorzystywana "mTożsamość".

 

Więcej informacji na stronie: www.mobywatel.gov.pl.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2785283


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube