strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-05-21 Wtorek, Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.03 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie gospodarki przestrzennej, nieruchomości i budownictwa - Pełny wymiar czasu pracy

  
URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 
PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) wymagany profil wykształcenia – gospodarka przestrzenna,
  c) przynajmniej sześciomiesięczny okres pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym,
  d) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  f) znajomość przepisów prawa z zakresu:
   - Kodeks postępowania administracyjnego,
   - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
   - ustawa o samorządzie gminnym,
   - ustawa o pracownikach samorządowych.
  g) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
   
 2. Dodatkowo preferowane:
  a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
  c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
  d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) koordynowanie prac przy zmianie dokumentów planistycznych,
  b) przygotowywanie projektów opinii do opracowywanych przez sąsiednie gminy dokumentów planistycznych,
  c) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  d) opiniowanie wstępnych projektów podziału.
   
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  a) stanowisko urzędnicze,
  b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16,  wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnia, schodołaz,
  c) praca w pozycji siedzącej,
  d) praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych,
  e) warunki szkodliwe nie występują.
   
 5. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  i)  oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
  k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres: 
  

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno
 

w terminie do dnia 14.12.2018 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16. 
 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2,08 %.

 

 

Z – ca Burmistrza Miasta Bukowno

(-) Józef Paluch           

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2785284


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube