strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-06-16 Niedziela, Imieniny: Aliny, Anety, Benona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.01.10 - Przegląd Olkuski: W co zainwestuje Bukowno?

12.354.149,00 zł - taką kwotę zaplanowano w Bukownie na tegoroczne inwestycje. Wśród nich są m. in. drogowe remonty, modernizacja hali i targowiska, dotacje na wymianę źródeł ogrzewania.

 

Największa drogowa inwestycja zaplanowana na obecną kadencję to połączenie ul. Kolejowej z ul. 1 Maja nad torami kolejowymi Ogólny koszt szacuje się na 15.000.000 zł. Na najbliższe 12 miesięcy zaplanowano wykonanie projektu budowlanego, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych (400.000 zł).

 

4.600.000,00 zł kosztować będzie przebudowa obwodnicy na długości 1300 metrów. Zakres prac obejmuje frezowanie, wzmocnienie podbudowy, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, budowę przystanku autobusowego z kostki brukowej. Na rozpoczęcie prac w 2019 roku zapisano 800.000 zł. Prawdopodobnie jednak gmina będzie musiała zarezerwować większa kwotę na to zadanie, gdyż jest ono na 9. miejscu listy tzw. "adamczykówek", czyli traktów przeznaczonych do remontu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Jeśli miasto otrzyma dotację z budżetu państwa, wówczas inwestycja ta będzie musiała zostać wykonana w całości w 2019 roku.

 

Kolejną drogową inwestycją planowaną na najbliższe lata jest rozbudowa ul. Olkuskiej wraz z odwodnieniem. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na 2.135.000 zł. 155.000 zł zapisane w budżecie zostanie przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji.

 

W 2019 roku na pierwszy etap budowy chodnika na ul. Wiśniowej z betonowej kostki brukowej (na odcinku około 265 metrów) zaplanowano 67.500 zł. Łącznie inwestycja kosztować ma 135.000 zł.

 

Wśród drogowych przedsięwzięć jest również przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego z płytek betonowych na betonową kostkę brukową na długości ok. 100 m wraz z wymianą krawężnika (70.000 zł). Z kolei na 120-metrowym odcinku ul. Skwer powstanie nakładka asfaltowa, co kosztować ma 36.000 zł.

 

Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 252.500 zł.

 

 

Miasto przeznaczy również 70.000 zł na budowę miejsc postojowych, urządzenie terenów zielonych, rozbudowę placów zabaw na terenach osiedlowych.

 

Wśród tegorocznych inwestycji jest również przebudowa targowiska miejskiego (2.182.600 zł, w tym środki własne 1.182.601 zł). Zakres robót obejmuje modernizację miejsc do handlu wraz z ich zadaszeniem, wymianę ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką brukową, modernizację budynku handlowego tzw. "pasażu" z montażem odnawialnych źródeł energii.

 

Kolejna inwestycja dotyczy rozwoju terenów zieleni miejskiej. W ramach zadania tereny między ul. Kolejową i ul. Szkolną, przy ul. Parkowej oraz przy budynku po byłej szkole na Skałce zostaną przebudowane. Miasto na cel cel pozyskało dotację w wysokości 1.601.362,84 zł. Całkowity koszt to 1.986.394 zł. Dodatkowo (poza dotowanym projektem) przy ul. Parkowej powstanie element wodny oraz toaleta.

 

Bukowno bierze udział w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", dotyczącym montażu odnawialnych źródeł energii (109.673 zł, z czego środki własne to 49.673 zł). Kontynuowana będzie też wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą (355.000 zł) oraz zasilane paliwem stałym (360.000 zł).

 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zmodernizowano i rozbudowano siedzibę filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu. Wykonano tam również termomodernizację. Powstało dodatkowe pomieszczenie, gdzie będą realizowane różnego rodzaju projekty kulturalne. W 2019 roku w ramach zadania teren wokół ośrodka zostanie zagospodarowany poprzez wybudowanie drewnianej altany do organizacji imprez plenerowych oraz budowę mini-siłowni zewnętrznej. W budżecie na ten cel przeznaczono 237.577 zł  w tym środki własne 44.325, zł). Dodatkowo za 100 000,00 zł zaplanowano prace nie ujęte unijnym projekcie, czyli: wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie nowego ciągu pieszego i połączenie z podjazdem dla niepełnosprawnych, zakup i montaż nowego zbiornika na ścieki komunalne.

 

Modernizacja czeka też halę sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Istniejąca infrastruktura ma być bardziej dostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych.  Budynek hali zostanie docieplony, a okna i drzwi będą wymienione. Do nowego systemu ogrzewania zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii, zmodernizowane zostaną także trybuny, siedziska i nawierzchnia sportowej posadzki hali. W piwnicach hali sportowej powstanie centrum aktywności ruchowej (siłownia) i odnowy biologicznej, gdzie mieścić się będą m. in.: sauna sucha i mokra, solaria wiszące, wanna z hydromasażem i jacuzzi. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano montaż windy.

 

Ponadto z myślą o aktywnym wypoczynku zaplanowano zagospodarowanie terenu otaczającego MOSiR. Pojawią się tam dwie wiaty na ogniska i zwiększona zostanie liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Całkowity koszt inwestycji, która będzie realizowana w latach 2019-20 to 5.120.130 zł, w tym środki z budżetu miasta wynoszą 2.358.960 zł.

 

Kolejne rewitalizacyjne przedsięwzięcie dotyczy gruntownej modernizacji otoczenia budynków wielorodzinnych w centrum miasta przy ulicach: Zwycięstwa, Nowej, Wyzwolenia, Wojska Polskiego. W zakres zadań wejdzie m. in. poprawa infrastruktury (nawierzchni dróg i chodników), oczyszczenie terenu (w tym wycinka części chaotycznej zieleni), przeprowadzenie nowych nasadzeń, stworzenie miejsc wypoczynku poprzez lokalizację elementów małej architektury oraz przystosowanie tych terenów dla osób niepełnosprawnych. Zmieniona zostanie zieleń osiedlowa dzięki nowym nasadzeniom roślin. Wartość przedsięwzięcia to 2.270.275 zł, w tym środki własne 593.000 zł.

 

Wiola Woźniczko

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2794456


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube