strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-06-16 Niedziela, Imieniny: Aliny, Anety, Benona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.01.11 - Ustalenie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala:

 

§ 1.

  1. Ustala się dopłatę do ceny 1 m3 wody dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w wysokości 0,24 zł netto.
  2. Ustala dopłatę do ceny 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w wysokości 2,50 zł netto.
  3. Dopłata, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2019 roku do 31.05.2019 roku.
  4. Do podanej w ust. 1 i 2 dopłaty doliczony będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 2. Dopłata, o której mowa w § 1 będzie przekazywana na konto Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu po przedłożeniu przez Spółkę noty obciążeniowej - w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

 

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe zapewnione w budżecie Miasta Bukowno na rok 2019.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu oraz przez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bukownie
/-/ Edmund Gmitruk

 

 


UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2794453


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube