strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-05-21 Wtorek, Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.03.11 - Przetarg na najem punktu gastronomicznego na terenie kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

Bukowno, dnia 11.03.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

na najem punktu gastronomicznego

na terenie kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

 

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04;
e-mail:
kontakt@mosirbukowno.pl.

II. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

III. Opis przedmiotu przetargu:

Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno-socjalno-sanitarnego obejmującego: przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie  porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2 wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

IV. Warunki wynajmu:

W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r. w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/

 

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.

 

Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 

Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:

  • 15.000,00 zł netto + 23% podatku VAT miesięcznie za lipiec;
     
  • 15.000,00 zł netto + 23% podatku VAT miesięcznie za sierpień;
     
  • 1.000,00 zł netto + 23% podatku VAT miesięcznie za czerwiec;
     
  • 1.000,00 zł netto + 23% podatku VAT miesięcznie za wrzesień.

 

VI. Warunki przetargu:

Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego" w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

 

Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Jedynym kryterium, według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto1.

 

Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem zostanie zawarta umowa najmu.

 

Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia /.

 

Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.

 

Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

VII. Pozostałe informacje:

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.

 

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-6421-104 lub 880-379-805 w godz. 8.00-14.00.

 

 

1suma oferowanych miesięcznych kwot netto /lipiec i sierpień/ oraz oferowanych miesięcznych kwot netto / czerwiec i wrzesień/

 

 

Załączniki:

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2785282


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube