strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-05-21 Wtorek, Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.03.14 - Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia szkolnego przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowo-usługowej.

Bukowno, dnia 13.03.2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Bukownie ogłasza pisemny konkurs ofert

 

na wynajem pomieszczenia szkolnego przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowo–usługowej, położonego w Bukownie, przy ul. Szkolnej 8, o powierzchni całkowitej 10 m² z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

 

 

1. Oferta dotyczy kwoty czynszu najmu za 1 m2 powierzchni wynajmowanego pomieszczenia, która to kwota stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

 

2. Stawka wyjściowa wynosi 25,00 zł netto za 1 m² powierzchni pomieszczenia.

 

3. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

4. Oferty należy składać w formie pisemnej, na załączonym do ogłoszenia formularzu, wypełnione komputerowo lub ręcznie pismem drukowanym.

 

5. Oferta powinna zawierać:

a)  imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę, datę sporządzenia oferty,

 

b) proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu netto za 1 m² całkowitej powierzchni pomieszczenia,

 

c) pisemne oświadczenie oferenta że:

- zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia i nie wnosi do niego żadnych uwag, a oferowana cena czynszu najmu uwzględnia stan techniczny pomieszczenia,

 

- zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 

- zapoznał się z Zarządzeniem dyrektora w sprawie: zasad wynajmowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo-usługowej,

 

- zapoznał się z wzorem Umowy wynajęcia pomieszczenia szkolnego,

 

- zawrze umowę najmu w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "Konkurs ofert – sklepik szkolny" należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 10.00.

 

7. O rozstrzygnięciu konkursu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.

 

8. Informacji dot. konkursu udzielają: Dyrektor i pracownicy sekretariatu w godz.8.00- 15.00, tel. (32) 6421-039 lub (32) 6421-134 w zakresie stanu technicznego lokalu i możliwości jego oględzin.

 

9. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym konkursie wyłącznie jedną ofertę.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania konkursu, jak również zamknięcie konkursu bez dokonania wyboru oferty.

 

Mirosław Siudyka

 

 

FORMULARZ OFERTOWYDrukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2785281


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube