strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-07-17 Środa, Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.03.28 - Pożyczka na efektywność energetyczną dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 POŻYCZKA NA EFEKTYWNOŚĆ

 ENERGETYCZNĄ.

 

 

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument finansowy).

 

CEL POŻYCZKI

 

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 

DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZKI

 

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

 

PARAMETRY POŻYCZKI

 

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

 

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

 

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zgodność celów przedsięwzięcia (w ramach modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych) z celami określonymi w - posiadanych przez Gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja:

 • Planie gospodarki niskoemisyjnej lub
 • Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (pozyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych).

 

Po zakończeniu inwestycji, do potwierdzenia kwalifikowalności pożyczki niezbędne będzie potwierdzenie przez odbiorcę poprzez złożenie:

 • audytu energetycznego ex-post (potwierdzającego osiągniecie celu efektywności energetycznej określonego w audycie ex-ante) lub
 • potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowalnego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności z projektem budowlanym.

 

Pożyczka:

 • może być do wysokości 10 % przeznaczona na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji,
 • nie może być przeznaczona na:
  • użytkowane wcześniej urządzenia grzewcze,
  • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze źródeł krajowych i zagranicznych, refinansowanie pożyczek lub kredytów, itp.

Nie kwalifikują się do wsparcia projekty:

 • zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% w stosunku do stanu wyjściowego (audyt energetyczny ex-ante),
 • w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła redukujące CO2 poniżej 30% w stosunku do stanu wyjściowego w istniejącej instalacji.

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

 

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

 

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,

12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail:
pozyczki@marr.pl

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2808582


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube