strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-04-23 Wtorek, Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.04.05 - Przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukownie przy ul. Kolejowej 3 o powierzchni użytkowej 92,80 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Bukownie

 

ogłasza pisemny przetarg

 

na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Bukownie przy ul. Kolejowej 3 o powierzchni użytkowej 92,80 m² z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu nie może być mniejszy niż 5,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za media.
 

2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
 

3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżniania tego lokalu przyszły Najemca 1okalu zobowiązany jest do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
 

4. Składana pisemna oferta powinna zawierać:

4.1. Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
 

4.2. Datę sporządzenia oferty,
 

4.3. Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu netto za 1 m² całkowitej powierzchni lokalu,
 

4.4. Określenie sposobu wykorzystania lokalu,
 

4.5. Pisemne oświadczenie oferenta, że:

- Zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi do niego żadnych uwag, a oferowana cena czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
 

- Zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- Zawrze umowę najmu w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty,
 

- Dokona wpłaty kaucji, 

5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "Przetarg – lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 3" należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r. włącznie. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.

 

6. Informacji dot. przetargu udzielają: Dyrektor i Kierownik Działu Ogólnoadministracyjnego w godz.8.00- 15.00 , tel. 32 6421 938 lub 32 6460 278 w zakresie stanu technicznego lokalu i możliwości jego oględzin.

 

7. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę.
 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

Bukowno dnia 02.04.2019r. 

 

 

Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
DNI BUKOWNA 2018

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2769374


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube