strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-07-17 Środa, Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.04.26 - AKTUALIZACJA - Przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukownie przy ul. Kolejowej 3 o powierzchni użytkowej 92,80 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Bukownie

 

ogłasza pisemny przetarg

 

na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Bukownie przy ul. Kolejowej 3 o powierzchni użytkowej 92,80 m² z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu nie może być mniejszy niż 5,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za media.
 

2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
 

3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżniania tego lokalu przyszły Najemca 1okalu zobowiązany jest do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
 

4. Składana pisemna oferta powinna zawierać:

4.1. Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
 

4.2. Datę sporządzenia oferty,
 

4.3. Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu netto za 1 m² całkowitej powierzchni lokalu,
 

4.4. Określenie sposobu wykorzystania lokalu,
 

4.5. Pisemne oświadczenie oferenta, że:

- Zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi do niego żadnych uwag, a oferowana cena czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
 

- Zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- Zawrze umowę najmu w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty,
 

- Dokona wpłaty kaucji, 

5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "Przetarg – lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 3" należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, w terminie do dnia 27 maja 2019r. włącznie. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.

 

6. Informacji dot. przetargu udzielają: Dyrektor i Kierownik Działu Ogólnoadministracyjnego w godz.8.00- 15.00 , tel. 32 6421 938 lub 32 6460 278 w zakresie stanu technicznego lokalu i możliwości jego oględzin.

 

7. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę.
 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

Bukowno dnia 26.04.2019r. 

 

 

Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2808581


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube