strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-06 Sobota, Imieniny: Laury, Laurentego, Nory BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.05.14 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno dotycząca samorządowej gospodarki finansowej Miasta Bukowno.

 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póż. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.

a) dochody wykonane: 47.002.631,41 zł, co stanowi 100,04% planu dochodów;
 

b) wydatki wykonane: 44.267.774,76 zł, co stanowi 93,7% planu wydatków;
 

c) nadwyżka budżetu miasta: 2.734.856,65 zł;
 

d) przychody budżetu: 2.610.074,75 zł, co stanowi 100% planu przychodów, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOSiGW w Krakowie: 275.250,10 zł, 
 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 2.334.824,65 zł;

e) rozchody budżetu: 2.350.000,00 zł, co stanowi 100% planu rozchodów.

 

2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wykorzystane przez Miasto Bukowno w 2018 r. stanowią kwotę 920.842,34 zł.

 

3. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. — nie wystąpiły.

 

4. Dotacje:

a) otrzymane w 2018 r. z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 116.017,59 zł;

 

b) udzielone w 2018 r. innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 65.259,07 zł.

5. Miasto Bukowno nie udzielało w 2018 r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 

6. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

a) STP Elbud Spółka z o.o. — zastosowano ulgę w podatku od nieruchomości - w wysokości 247.725,00 zł na podstawie Uchwały Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis;
 

b) Centrum Medyczne "Skałka" Spółka z o.o. — rozłożenie na raty spłaty podatku od nieruchomości - w wysokości. 16.682,71 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 806,29 zł, ze względu na trudną sytuację finansową podatnika;

 

c) Spyra Mariusz - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości - w wysokości 596,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną podatnika;

 

d) Poczęsny Jarosław - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości - w wysokości 713,00 zł oraz w podatku leśnym - w wysokości 2,00 zł wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 69,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną podatnika;

 

e) Malik Agata - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, w wysokości 865,00 zł oraz w podatku rolnym w wysokości 233,00 zł wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 91,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną podatnika;

 

7. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej:

STP ELBUD Spółka z o.o. - udzielono pomocy publicznej, stanowiącej pomoc de minimis w kwocie 247.725,00 zł.

 

 

 Informacja Burmistrza Miasta Bukowno dotycząca samorządowej gospodarki finansowej Miasta Bukowno 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2971928


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube