strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-15 ¦roda, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.05.29 - Zgło¶ swój pomysł do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zgło¶ swój pomysł do 4. edycji Budżetu

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

  • Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu?
     
  • Widzisz, że potrzebna jest jaka¶ inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwi±zać społeczny problem? 
     
  • Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej?

Dobrze się składa – już 27 maja rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urz±d marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca.

 

12 milionów złotych – tyle pieniędzy przeznacza w tym roku Zarz±d Województwa Małopolskiego na realizację 4.  edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To aż o 4 mln zł więcej niż przed rokiem! W efekcie uda się zrealizować znacznie więcej projektów niż w poprzednich edycjach. Warto więc spróbować swoich sił i zgłosić swój pomysł – istnieje spora szansa, że doczeka się realizacji.

 

Jak zgłosić zadanie w 4. edycji BO Małopolska?

 

W ramach regionalnego budżetu obywatelskiego zrealizowano w ostatnich latach bardzo wiele projektów kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych, edukacyjnych, skierowanych do seniorów czy osób niepełnosprawnych. W¶ród nich znalazły się m.in. zajęcia terapeutyczne, warsztaty sztuki ludowej, szkolenia dla młodych piłkarzy, a także akcja sadzenia drzew, montaż defibrylatorów ratuj±cych życie czy uruchomienie ksi±żkomatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Różnorodno¶ć jest ogromna – niemal każdy ma więc szansę zrealizować swój pomysł! Ważne tylko, żeby nie był zbyt lokalny – zgłaszane do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zadanie musi obejmować swoim zasięgiem minimum jeden powiat lub miasto Kraków.

 

Obowi±zkowym kryterium jest kwestia finansowa. W 4. edycji BO Małopolska będ± mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. Je¶li planujesz zgłosić pomysł, który w kolejnych latach generuje koszty utrzymania, musimy pamiętać, że rocznie nie mog± one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania.

 

W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mog± to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewiduj±ce wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp. Trzeba jednak pamiętać, że ze ¶rodków budżetu obywatelskiego województwa nie będ± realizowane te zadania, które polegaj± na sfinansowaniu wył±cznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji.

 

Uwaga – Twój pomysł już na etapie składania musi poprzeć 30 mieszkańców, którzy skończyli 16 lat i mieszkaj± na terenie subregionu, którego to zadanie dotyczy. Dowodem tego poparcia jest lista podpisów, któr± trzeba doł±czyć do formularza.

 

Ważne terminy – nie przegap!

 

Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i listę poparcia należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie od 27 maja do 17 czerwca. Można to zrobić osobi¶cie, przynosz±c dokumenty na dziennik podawczy urzędu (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub do której¶ z agend zamiejscowych – w Nowym S±czu, Tarnowie lub O¶więcimiu – b±dĽ wysłać je poczt±. Pamiętaj jednak, że decyduje data wpływu do urzędu (b±dĽ agendy), a nie stempla pocztowego. Dopilnuj więc, żeby Twój formularz dotarł na czas.

 

Zadania można również zgłaszać drog± elektroniczn± – za po¶rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W ten sposób można jednak wysłać tylko formularz, wymagan± listę poparcia trzeba będzie dostarczyć w oryginale do urzędu poczt± lub osobi¶cie.

 

Wzór formularza i listy poparcia można znaleĽć na stronie www.bo.malopolska.pl.

 

Złożyłem formularz  - i co dalej?

 

Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Do 26 lipca Zarz±d Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji. Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo  w 4. edycji wprowadzono możliwo¶ć odwołania się od tej decyzji ZWM. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, autor odrzuconego zadania będzie miał na to 5 dni roboczych od dnia opublikowania wspomnianej listy. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

Wszystkie zadania, które zostan± ostatecznie ocenione pozytywnie, będ± dopuszczone do głosowania. W tym roku potrwa ono od 9 do 30 wrze¶nia.

 

 

Dodatkowe informacje:

Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

e-mail: bo@umwm.pl
tel.: +48 12 61 60 904 / 12 61 60 536
Facebook:
www.facebook.com/bo.malopolska

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2992054


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube