strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-13 Pon., Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.05.30 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 czerwca 2019 r. o godz. 14:30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.04.2019 r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
28 grudnia 2018 roku,
4.2. zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019 – 2023,
4.3. przekazania ¶rodków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,  
4.4. okre¶lenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
4.5. ustalenia planu sieci i okre¶lenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowno od dnia 1 wrze¶nia 2019 roku,
4.6. przeprowadzania prac przy drzewie pomnikowym – jesionie wyniosłym rosn±cym na terenie Miasta Bukowno,
4.7. zmiany statutu Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
4.8. rozpoznania skargi na działalno¶ć Burmistrza Miasta Bukowno.
5. Sprawozdanie z utrzymania czysto¶ci na terenie Miasta Bukowno za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z akcji zima 2018/2019.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 18.04.2019 r. do 29.05.2019 r.
8. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 19.04.2019 r. do 30.05.2019 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989855


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube