strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-08-24 Sobota, Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.05.30 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 czerwca 2019 r. o godz. 14:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.04.2019 r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
28 grudnia 2018 roku,
4.2. zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019 – 2023,
4.3. przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,  
4.4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
4.5. ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowno od dnia 1 września 2019 roku,
4.6. przeprowadzania prac przy drzewie pomnikowym – jesionie wyniosłym rosnącym na terenie Miasta Bukowno,
4.7. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
4.8. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Bukowno.
5. Sprawozdanie z utrzymania czystości na terenie Miasta Bukowno za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z akcji zima 2018/2019.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 18.04.2019 r. do 29.05.2019 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 19.04.2019 r. do 30.05.2019 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE

Basen MOSiR zaprasza...

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2824106


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube