strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-15 ¦roda, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.06.07 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15:10

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15.10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 

2. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bukowno wotum zaufania.

 

4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 rok:

4.1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Bukowno z wykonania budżetu miasta za 2018 r. i informacji o stanie mienia Gminy Bukowno – dyskusja,
4.2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2992050


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube