strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-08-24 Sobota, Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.06.07 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15:10

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15.10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 

2. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bukowno wotum zaufania.

 

4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 rok:

4.1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Bukowno z wykonania budżetu miasta za 2018 r. i informacji o stanie mienia Gminy Bukowno – dyskusja,
4.2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE

Basen MOSiR zaprasza...

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2824105


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube