strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-08-24 Sobota, Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.06.11 - Kontrole nieruchomości w zakresie sposobu gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

 

INFORMACJA

 

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w 2019 r. na terenie Miasta Bukowno są prowadzone:

  • kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
     
  • kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych tj. sposobu gromadzenia i pozbywania się  nieczystości ciekłych z nieruchomości. 
     

Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariuszy Policji. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Bukowno zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. 
 
W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą  posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

 

 

PLANOWANE KONTROLE:
 
W II kwartale br. kontrole terenowe kompleksowe (podłączenie do kanalizacji i/lub opróżnianie szamba) planowane są w następującej kolejności: ulice Poprzeczna, Leśna, Grabowa, Olchowa, Sosnowa, Brzozowa, Międzygórze, Sławkowska, Wodąca, Graniczna, Zielona, Wygiełza.
 
W III kwartale br. kontrole kompleksowe, terenowe (podłączenie do kanalizacji i/lub opróżnianie szamba) planowane są na ulicach, gdzie kanalizacja istnieje od wielu lat (nieruchomości niepodłączone z Osiedli Centrum Południe i Centrum Północ).
 
W IV kwartale br. kontrole terenowe (opróżnianie szamba) planowane są w częściach miasta, gdzie nie istnieje kanalizacja sanitarna, w kolejności: ulice Tłukienka, część Kolejowej, Wapienna, Wiejska, Topolowa, Sierszecka, Przeń, Ogrodowa, Olkuska, Długa, Przymiarki.
  

 Burmistrz
         Miasta Bukowno


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE

Basen MOSiR zaprasza...

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2824105


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube