strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2022-01-20 Czwartek, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Ogólnopolska Karta Seniora w Bukownie!

 Ogólnopolska Karta Seniora

 w Bukownie.

 


  

Seniorze!
 

Ukończyłe¶ 60 lat i chciałby¶ skorzystać ze zniżek w ponad 1.300 punktów usługowych w całej Polsce?

 

Odbierz Ogólnopolsk± Kartę Seniora!

 

 

24 paĽdziernika 2017 r. w sali widowiskowej Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie doszło do inauguracji w naszym Mie¶cie programu "Miasto Przyjazne Seniorom".

  

 

Krakowskie Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora od lat zajmuje się edukacj± społeczn± i organizowaniem kampanii społecznych na rzecz osób 60+. Celem w 2015 roku stworzonego przez stowarzyszenie Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora OKS jest wsparcie finansowe i edukacja ekonomiczna zarówno seniorów, jak i przedsiębiorców.

 

Ogólnopolska Karta Seniora.

 

Kartę może wyrobić każda osoba, która ukończyła 60 lat. Karta wyrabiana jest bezterminowo, a Senior nie ponosi żadnych kosztów zwi±zanych z wyrobieniem karty.

 

Osoba, która chce wyrobić sobie tak± kartę musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie Miejskim w Bukownie w Referacie O¶wiaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej (pokój nr 13, tel. 32 626-18-28). Obecnie Ogólnopolsk± Kartę seniora posiada ponad 100.000 Seniorów z całego kraju.

 

Dzięki tej karcie mog± Oni korzystać ze zniżek w ponad 1.300 placówkach na terenie całego kraju. S± to m.in uzdrowiska, sanatoria, domy wczasowe, przychodnie, kina, teatry i biura podróży. Program uzyskał patronat honorowy wielu instytucji, w tym ministra wła¶ciwego do spraw pracy i polityki społecznej, ministra wła¶ciwego ds. zdrowia, sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego oraz kilkudziesięciu gminnych rad seniorów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin partnerskich.

 

 

Podpisanie porozumienia z Gmin±.

 

Wiele gmin zamiast wydawać lokaln± Kartę Seniora decyduje się wdrożyć we współpracy ze Stowarzyszeniem Manko lokaln± edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest ważna na terenie całego kraju. Tak± kartę Mieszkańcy mog± wówczas wyrobić u siebie, "na miejscu", bez konieczno¶ci wysyłania dokumentów do siedziby Stowarzyszenia.

 

Takie porozumienie zostanie w Bukownie uroczy¶cie podpisane 24 paĽdziernika, podczas kolejnego spotkania słuchaczy Uniwersytetu Otwartego.

 

Podczas tej uroczysto¶ci zaprezentowane zostan± zwi±zane z realizacj± lokalnej edycji OKS korzy¶ci ekonomiczne i społeczne dla seniorów, korzy¶ci dla samorz±du, jako samorz±du przyjaznego seniorom oraz dla lokalnego rynku przedsiębiorców.

 

Wprowadzenie lokalnej OKS ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, wyrównaniu szans dla seniorów w obszarze finansowym i ułatwienie dostępu do zakupów szerokiego asortymentu towarów i usług, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę jako¶ci życia i uczestnictwa w życiu gospodarczym.

 

Jest to też forma edukacji ekonomicznej, bo motywuje do racjonalizowania wydatków przez wyszukiwanie najbardziej korzystnej oferty na rynku.

 

Bezpo¶rednim celem zwi±zanym z funkcjonowaniem OKS jest również kształtowanie w¶ród przedsiębiorców i instytucji publicznych poczucia współodpowiedzialno¶ci i zaangażowania na rzecz osób starszych.

 

Lokalna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora przyniesie bowiem trwały efekt dla Miasta w kształtowaniu lepszych instytucjonalnych warunków życia seniorów oraz promowaniu wizerunku Bukowna jako "Miasta Przyjaznego Seniorom" - zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 
Zgłoszenie firm do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.


Firma chc±ca zostać Partnerem programu Ogólnopolskiej Karty Seniora zgłasza się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym deklaruje wysoko¶ć proponowanej zniżki dla uczestników programu OKS.
 

Firma otrzymuje wówczas odpowiedni certyfikat, naklejkę  na drzwi i wpisywana jest na listę firm honoruj±cych Kartę.

 

Ambasadorowie Akcji.

 

Ambasadorami Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora s± m.in. Irena Santor, Krzysztof Zanussi, Wirginia Szmyt - DJ Wika, Antoni Huczyński - Dziarski Dziadek, Aleksander Doba, Sobiesław Zasada oraz Helena Norowicz.

 

 

 
Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3379094


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube