strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-12-17 Pon., Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2019 ROK

 

Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Miejskiego:


Bank PEKAO S.A. o/Bukowno

90 1240 4748 1111 0000 4873 9140

 


 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

Stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno–retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

 2. Od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 3. Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone:

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 

PDFDane o nieruchomościach (ZN-1/A)

PDFDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

 

 


 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z działalnością:

 1. służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,

 2. oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.

 

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na zasadach określonych Uchwałą nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

do góry

 

 

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone UCHWAŁA NR LXVII/446/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 


 

PODATEK ROLNY

do góry

 

Stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wynosi 108,75 zł z 1 ha przeliczeniowego;

 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 217,50 zł z 1 ha.

 

 


 

PODATEK LEŚNY

do góry

 

 

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 191,98 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).


Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,2356 zł z 1 ha.

 


 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

do góry

 1. Roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa wynosi 50,00 zł.

 2. Od opłaty zwalnia się:

  • posiadanie psów trwale oznakowanych elektronicznym systemem identyfikacji (czipem),

  • posiadanie psów w hodowlach zarejestrowanych w związkach kynologicznych.

 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 

 WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH

do góry


Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
Pobierz program Acrobat Reader.

 
Drukuj


Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2019

Program - Czyste Powietrze
 
Wybory Samorzadowe 2018
 
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

DNI BUKOWNA 2018

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2701526


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube