strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  NSP 2021: Już od 1 kwietnia! WejdĽ na spis.gov.pl i spisz się!

 

 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań?

 

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 wrze¶nia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań NSP 2021.

 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno¶ci i Mieszkań 2021 można wzi±ć poprzez:

 • samospis internetowy, odpowiadaj±c samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępn± od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
 • infolinię, dzwoni±c pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadaj±c na pytania rachmistrza;
 • rozmowę telefoniczn± z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
 • osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

 

NSP 2021 – czego będ± dotyczyć pytania:

 • charakterystyki demograficznej;
 • aktywno¶ci ekonomicznej;
 • poziomu wykształcenia;
 • niepełnosprawno¶ci;
 • migracji wewn±trz kraju i poza granice;
 • przynależno¶ci etniczno-kulturowej;
 • gospodarstwa domowego i rodziny;
 • zasobów mieszkaniowych.

 

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl.

 

Obowi±zek ustawowy
Udział w spisie ludno¶ci i mieszkań jest obowi±zkowy. Każdy zobowi±zany jest do udzielania dokładnych, wyczerpuj±cych i zgodnych z prawd± odpowiedzi.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludno¶ci i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z póĽn. zm.).

 

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegaj± bezwzględnej ochronie na zasadach okre¶lonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z póĽn. zm.).

 

 

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia pod nr tel.:

22 279 99 99

dla osób, które chc± uzyskać więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludno¶ci i Mieszkań.

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Płatności
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253678


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube