Drukuj
  Projekty Gminy Bukowno współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 

--> Rozwój infrastruktury turystycznej miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego Miasto Bukowno

  

 Budowa systemu udostępniania e-usług oraz elektronicznego biura podawczego w Mieście Bukowno wraz z utworzeniem telecentrum

 

 Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie 

 

 
 
W dniu 15 czerwca 2010r. Gmina Bukowno złożyła dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Województwo Małopolskie w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  - czytaj więcej...

 
 
Projekt Miasta Bukowno pn. „Poprawa parametrów ekologicznych powietrza atmosferycznego poprzez wymianę systemu ogrzewania hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie” został umieszczony na 9 miejscu listy rezerwowej.  - czytaj więcej...

 
 
Projekt Miasta Bukowno pn. „Poprawa parametrów ekologicznych powietrza atmosferycznego poprzez wymianę systemu ogrzewania hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie” został wybrany do dofinansowania na kwotę 167 651,76zł.  - czytaj więcej...

 

 Projekt pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław." finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 375 617,64 zł, w tym dofinansowanie UE 2 339 984,04 zł).

    

 W dniu 04.01.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 375 617,64 zł, w tym dofinansowanie UE 2 339 984,04 zł).

 

 W dniu 04.01.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 542 743,57 zł , w tym dofinansowanie UE 2 504 645,86 zł).

 

 W dniu 27.11.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 1 588 009,42 zł , w tym dofinansowanie UE 1 868 246,37 zł).

  

 W dniu 30.11.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 110 890 509,24 zł , w tym dofinansowanie UE 59 261 849,86 zł).

 

 W dniu 10.07.2018 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 236 365,32 zł , w tym dofinansowanie UE 1 677 273,94 zł).

 

 W dniu 10.07.2018 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 8 090 673,30 zł , w tym dofinansowanie UE 2 627 409,13 zł).

 

 W dniu 11.08.2020 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "E-jakość – zmiany w administracji w Gminie Bukowno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 976 558,08 zł , w tym dofinansowanie UE 653 815,29 zł).

 

  W dniu 11.01.2021 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wartość umowy: 117 721,11 zł, w tym dofinansowanie 74 905,00 zł).

  

 W dniu 11.10.2021 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wartość umowy: 199 834,41 zł, w tym dofinansowanie 51 000,00 zł).