Drukuj
2008.06.30 - SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI rozpowszechnianych przez prasę lokalną oraz na tablicach ogłoszeniowych.

W ostatnim czasie zarówno w prasie lokalnej, jak i poprzez rozplakatowywanie informacji na terenie miasta rozpowszechnianie są nieprawdziwe informacje na temat moich działań mających na celu uruchomienie specjalistycznej opieki medycznej w Bukownie.

 

Ostatnie działania niektórych osób odbieram jako bezpardonową walkę mającą na celu zdyskredytowanie mnie i mojej pracy w oczach opinii publicznej. Do tego celu "zaangażowano KŁAMSTWO" i rozpowszechnianie nieprawdy - również poprzez środki masowego przekazu.

 

Chciałbym więc poinformować, że rozważam możiwość wystąpienia na drogę prawną przeciwko osobom, które dla swoich partykularnych interesów posługują się nieprawdą i wprowadzają w błąd opinię publiczną i prasę lokalną.

 

W moim przekonaniu osoby te popełniają przestępstwo określone w art. 212 kodeksu karnego:

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 

Jednocześnie w dniu dziesiejszym wystąpiłem do "Gazety Krakowskiej" o sprostowanie w najbliższym możliwym terminie nieprawdziwych informacji zawartych w piątkowej publikacji "Nasz Ranking".

 

Dodatkowo, aby przedstawić swoje działania postanowiłem już dziś przedstawić Państwu na stronach internetowych wywiad, którego udzieliłem 23 czerwca redakcji Głosu Bukowna. Wywiad ten ukaże się w najbliższym lipcowym wydaniu "Głosu Bukowna", który dotrze do Państwa w pierwszym weekendzie lipca.

  

Mirosław Gajdziszewski

Burmistrz Miasta

  

  

"Co dalej ze zdrowiem...?" - wywiad z Burmistrzem Miasta, Mirosławem Gajdziszewskim o postępach prac nad uruchomieniem w naszym mieści specjalistycznych usług medycznych.