Drukuj
2010.04.20 - BEZPŁATNE STUDIA DZIENNE !!!

NAJLEPSI  DO  PROMOCJI....

  

Konkurs na najlepszego maturzystę !
  

   

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskają najwyższą średnią egzaminu maturalnego w poszczególnych miastach i gminach, mogą wziąć udział w konkursie „Najlepsi do promocji...” ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie. Konkurs ma na celu mobilizację maturzystów zainteresowanych tematyką promocji do uzyskania najlepszego wyniku maturalnego. Ma także na celu promocję lokalnych liderów młodzieżowych i dostarczenie im możliwości uzyskania wartościowego wykształcenia w dziedzinie ważnej dla lokalnej społeczności. Wskazani przez urzędy miejskie najlepsi maturzyści miasta lub gminy podejmą bezpłatne studia dzienne w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie w specjalności „reklama”. Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów maturzysty należy składać do 1 lipca 2010 roku. Do konkursu mają zastosowanie przyjęte w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie zasady bezpłatnych studiów dziennych.

 
Szczegółowe zasady programu bezpłatnych studiów dziennych dla najlepszych maturzystów  (m.in. warunki uczestnictwa, finansowanie, ograniczenia programu, oraz przykładowe wyliczenie średniej wartości procentowej punktów z egzaminów) znajdują się na stronie
www.wsp.pl