Drukuj
2018.06.27 - Gmina Bukowno przystąpiła do projektu MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że gmina Bukowno przystąpiła do projektu MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 
Głównym celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

 

 

Dzięki dotacji z Programu Regionalnego aż 10 tysięcy osób otrzyma lekkie, łatwe w obsłudze opaski bezpieczeństwa ratujące życie.
 

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
     
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczy 
  

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem - Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

 
Rekrutację Uczestników do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. 

  

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie projektu Małopolski Tele-Anioł pod adresem: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

 
Formularz zgłoszeniowy do projektu można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Bukownie klikając na zamieszczony obok link -->> Formularz Zgłoszeniowy (PDF).
   

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można złożyć również w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul Kolejowa 16, 32-332 Bukowno.

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
(pok. nr 1, parter)
tel. 12 616 06 11 
 

adres do korespondencji:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 , 30-017 Kraków
z dopiskiem „Tele-Anioł”

 

 
* Informacje na temat projektu Małopolski Tele-Anioł uzyskać można również w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno w pok. nr 13 oraz pod numerem telefonu: 32 62 61 828.