strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2022-01-20 Czwartek, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  AKTUALNO¦CI

2022-01-20
2022.01.20 - Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz±dzie gminnym oraz § 3 ust.8 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie okre¶lenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mie¶cie Bukowno Burmistrz Miasta Bukowno w wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu przyznaje dotacje organizacjom pozarz±dowym.

Czytaj więcej

2022-01-20
2022.01.20 - Transmisja z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie.

Informujemy, że transmisję z LIV Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 20 stycznia 2022 r., która rozpocznie się o godz. 14.30 będzie można ogl±dać za po¶rednictwem serwisu Youtube pod następuj±cym adresem:

 

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo.

Czytaj więcej

2022-01-19
2022.01.19 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LIV Nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 20 stycznia 2022 r. o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz zdalnie) nadzwyczajn± LIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 20 stycznia 2022 r. o  godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

2022-01-19
2022.01.19 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa - Ekodoradca.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie, Podinspektor w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa - Ekodoradca nie został wyłoniony kandydat i nabór na to stanowisko pozostał nierozstrzygnięty.

Czytaj więcej

2022-01-18
2022.01.18 - Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całej Polski.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarz±dzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowi±zuje do 23 stycznia do godziny 23:59. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wi±że się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

Czytaj więcej

2022-01-18
2022.01.18 - "Plastik nie do pieca, piec nie do plastików".

Nie spalaj plastików – powstaj±ce w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i ¶rodowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu. Spalanie odpadów w domowych piecach stanowi jedn± z głównych przyczyn złego stanu powietrza w naszym kraju.

Czytaj więcej

2022-01-18
2022.01.18 - Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczaj±ce do  ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Czytaj więcej

2022-01-18
2022.01.18 - Zmarła ¦p. Ewa Wolska, Burmistrz Miasta Bukowno w latach 2002-2006.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia br. w wieku 66 lat zmarła ¦p. Ewa Wolska, animator kultury, wieloletnia Dyrektor Miejskich O¶rodków Kultury w Bukownie oraz w Sławkowie, Burmistrz Miasta Bukowno w latach 2002-2006 oraz Radna Rady Miejskiej w Bukownie V kadencji. Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Czytaj więcej

2022-01-17
2022.01.17 - KOMUNIKAT: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!

Powiatowe Centrum Zarz±dzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że do godz. 17:00 dnia 17.01.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wyst±pienie wiatru o ¶redniej prędko¶ci od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Czytaj więcej

2022-01-17
2022.01.17 - Nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR W REFERACIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

Urz±d  Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godziny 15:00 poprzez skorzystanie z usług operatora pocztowego.

Czytaj więcej

2022-01-14
2022.01.14 - Prezes ZUS: zwrot nadpłaconego podatku automatycznie, nie trzeba składać wniosków.

W lutym osoby pobieraj±ce ¶wiadczenie od 4920 do 12.800 zł otrzymaj± zwrot nadpłaconego podatku. "Odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosków" - mówi prof. Gertruda U¶cińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

2022-01-14
2022.01.14 - FERIE 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bukownie.

 

Czytaj więcej

2022.01.14 - FERIE 2022 w Miejskim O¶rodku Sportu i Rekreacji.
2022-01-14
2022.01.14 - FERIE 2022: Kryta pływalnia w czasie ferii zimowych BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży z Bukowna.
2022-01-14
2021.01.14 - Ferie w MOK 2022!
2022-01-14
2022.01.13 - Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie: Statystyczne Badania Ankietowe w 2022 r.
2022-01-13
2022.01.13 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.
2022-01-13
2022.01.13 - Czym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski?
2022-01-13

Zobacz wszystkie wiadomo¶ci
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3379104


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube