strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.11 - wnp.pl: "ZGH Bolesław o krok bliżej złóż".

 

 ZGH Bolesław o krok bliżej złóż.

 

 

Minister ¦rodowiska zatwierdził, na wniosek podmiotu zależnego Stalproduktu - ZGH "Bolesław", dokumentację geologiczn± złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1" – poinformował we wtorek Stalprodukt w komunikacie.

 

Zatwierdzone zasoby znajduj±ce się w złożu "Laski 1" zostały udokumentowane w kategorii C1+C2 i wynosz± ł±cznie 10,76 mln ton rudy Zn-Pb, w tym 424,86 tys. ton cynku oraz 67,81 tys. ton ołowiu. Powyższa decyzja nie jest prawomocna i zainteresowane strony mog± zwrócić się do Ministra ¦rodowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni – czytamy w komunikacie.

 

 

Zgodnie z obowi±zuj±c± ustaw± Prawo geologiczne i górnicze, podmiotowi, który sporz±dził dokumentację geologiczn±, przysługuje prawo pierwszeństwa przez okres 3 lat od daty otrzymania decyzji zatwierdzaj±cej do uzyskania prawa użytkowania górniczego.

 

Stalprodukt poinformował również, że wstępna analiza celowo¶ci realizacji projektu górniczego "Laski 1" pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych. - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża "Laski 1" jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania koncesji eksploatacyjnej - czytamy również.

 

Stalprodukt podkre¶la, że nawet dopełnienie wymagań formalnych nie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy kopalni. - Ostateczna decyzja odno¶nie do rozpoczęcia inwestycji na złożu "Laski 1" podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalno¶ci przedsięwzięcia – napisała spółka.

 

ZGH Bolesław przymierza się do eksploatacji złoża Laski 1, licz±c, że pozwoli to zapewnić firmie własn± bazę surowcow± na ok. 15 lat. Według wstępnych szacunków eksploatację zlokalizowanych w Laskach rud cynkowo-ołowiowych można by prowadzić przy wykorzystaniu infrastruktury Kopalni Pomorzany (w której złoża s± na wyczerpaniu i najprawdopodobniej zostanie zamknięta w ci±gu najbliższych lat), bez konieczno¶ci budowy nowego zakładu górniczego.

 

ZGH Bolesław jest głównym producentem cynku i ołowiu w tej czę¶ci Europy.

 

Adam Sofuł

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276627


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube