strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 ¦roda, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.11 - wnp.pl: "ZGH Bolesław o krok bliżej złóż".

 

 ZGH Bolesław o krok bliżej złóż.

 

 

Minister ¦rodowiska zatwierdził, na wniosek podmiotu zależnego Stalproduktu - ZGH "Bolesław", dokumentację geologiczn± złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1" – poinformował we wtorek Stalprodukt w komunikacie.

 

Zatwierdzone zasoby znajduj±ce się w złożu "Laski 1" zostały udokumentowane w kategorii C1+C2 i wynosz± ł±cznie 10,76 mln ton rudy Zn-Pb, w tym 424,86 tys. ton cynku oraz 67,81 tys. ton ołowiu. Powyższa decyzja nie jest prawomocna i zainteresowane strony mog± zwrócić się do Ministra ¦rodowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni – czytamy w komunikacie.

 

 

Zgodnie z obowi±zuj±c± ustaw± Prawo geologiczne i górnicze, podmiotowi, który sporz±dził dokumentację geologiczn±, przysługuje prawo pierwszeństwa przez okres 3 lat od daty otrzymania decyzji zatwierdzaj±cej do uzyskania prawa użytkowania górniczego.

 

Stalprodukt poinformował również, że wstępna analiza celowo¶ci realizacji projektu górniczego "Laski 1" pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych. - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża "Laski 1" jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania koncesji eksploatacyjnej - czytamy również.

 

Stalprodukt podkre¶la, że nawet dopełnienie wymagań formalnych nie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy kopalni. - Ostateczna decyzja odno¶nie do rozpoczęcia inwestycji na złożu "Laski 1" podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalno¶ci przedsięwzięcia – napisała spółka.

 

ZGH Bolesław przymierza się do eksploatacji złoża Laski 1, licz±c, że pozwoli to zapewnić firmie własn± bazę surowcow± na ok. 15 lat. Według wstępnych szacunków eksploatację zlokalizowanych w Laskach rud cynkowo-ołowiowych można by prowadzić przy wykorzystaniu infrastruktury Kopalni Pomorzany (w której złoża s± na wyczerpaniu i najprawdopodobniej zostanie zamknięta w ci±gu najbliższych lat), bez konieczno¶ci budowy nowego zakładu górniczego.

 

ZGH Bolesław jest głównym producentem cynku i ołowiu w tej czę¶ci Europy.

 

Adam Sofuł

 Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatności
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529993

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube