strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 ¦roda, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.11 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), w zwi±zku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 ust. 9, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zmianami), Dyrektor Zarz±du Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków działaj±cej przez pełnomocnika Pana Marka Marzec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płyn±ce - pod korytem rzeki Sztoła linii elektroenergetycznej typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 w rurze ochronnej SRS160mm, na działkach o numerach ewidencyjnych: 559, obręb Podlesie, gmina Bukowno, powiat olkuski oraz 160/6 i 160,25, obręb Bukowno Miasto, gmina Bukowno, powiat olkuski.

 

Jednocze¶nie, maj±c na uwadze normę prawn± odtwarzan± z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwo¶ci zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne s± w Zarz±dzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pokój 409, IV piętro, w godz. 7.30-14.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

 

Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzj±, wydan± na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

 


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatności
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529993

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube