strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.19 - Przegl±d Olkuski: Zgło¶ projekt do BO Bukowna!

 

 Przegl±d Olkuski:

 Zgło¶ projekt do BO Bukowna!

 

 

 

Do końca wrze¶nia mieszkańcy Bukowna mog± składać swoje propozycje do pi±tej już edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

Jak już informowali¶my, w tym roku zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwo¶ć zgłaszania "zielonych" projektów. Wnioski te dotyczyć będ± mogły terenów zielonych, czyli np. propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, ł±k kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i w±wozów; ochrony zieleni przed parkuj±cymi samochodami, itp. 

 

 

Przypomnijmy, że "zielone" zadania musz± zostać pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony ¦rodowiska Rady Miejskiej w Bukownie. Proponowane w stosownej uchwale Rady Miejskiej kryteria oceny to: powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zieleni±, uszanowanie i ochrona zieleni istniej±cej, zwiększenie bioróżnorodno¶ci, wprowadzenie gatunków rodzimych, a także walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne. Radni będ± również zwracać uwagę m. in. na: nawi±zanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniej±c± przestrzeń, zgodno¶ć pomysłu z lokalizacj±, wzbogacenie istniej±cej zieleni w kompozycje wielowarstwowe, innowacyjno¶ć, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do odpoczynku i rekreacji b±dĽ dekoracji ulic zieleni przydrożnej, walory kompozycyjne czy funkcjonalno¶ć.

 

Wzorem ubiegłych edycji, do budżetu obywatelskiego można zgłaszać także zadania okręgowe. Minimalna warto¶ć zadania okręgowego to 2 tys. złotych, a maksymalna 30 tys. złotych. W przypadku "zielonych" propozycji kwoty te wynios± odpowiednio 5 tys. złotych i 100 tys. złotych.

 

Projekty mog± zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku - każdy po jednym zadaniu z obydwu kategorii.

 

 

- Już niewiele ponad tydzień pozostało naszym mieszkańcom na zgłoszenie swoich propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które będ± realizowane w 2020 roku. Do 30 wrze¶nia pozostało więc już niewiele czasu – mówi sekretarz Bukowna, Marcin Cockiewicz. – W tym roku mamy parę regulaminowych nowinek, w tym m.in. zniesienie limitu wieku dla osób zgłaszaj±cych zadania i głosuj±cych w naszym budżecie obywatelskim. Mam głębok± nadzieję, że zwłaszcza nasi młodzi mieszkańcy zechc± wyrazić swoje zdanie, w jakim kierunku powinna się zmieniać nasza przestrzeń miejska – dodaje Marcin Cockiewicz.

 

Na realizację zadań BO 2020 planuje się przeznaczyć 250 tys. złotych. Z kwoty tej 100 tys. złotych przypadnie na "zielone" wnioski. 30 proc. pozostałej sumy zostanie podzielona po równo na każdy z sze¶ciu okręgów, a 70 proc. dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały:

  • okręg nr 1 Podlesie 11 600,00 zł;
  • okręg nr 2 Bór z Przeniem 13 100,00 zł;
  • okręg nr 3 Centrum Południe 27 700,00 zł;
  • okręg nr 4 Centrum Północ 58 900,00 zł;
  • okręg nr 5 Wod±ca 15 100, 00 zł;
  • okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami 23 600,00 zł.

 

Wnioski można składać do 30 wrze¶nia br. poprzez Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego lub na portalu

 

www.umbukowno.pl/budzetobywatelski.

 

Po zweryfikowaniu zgłoszonych propozycji zostanie opublikowana lista projektów, na które będzie można głosować od 21 paĽdziernika do 3 listopada. Ogłoszenie wyników nast±pi do 15 listopada.

 

Wiola WoĽniczko

Przegl±d Olkuski

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314211


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube