strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.03.26 - Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 

Zgłaszanie kandydatów

do obwodowych komisji wyborczych
do wyboru Prezydenta RP

 

 

Maj±c na uwadze postanowienia zawarte w Zarz±dzeniu Nr 632/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie w zwi±zku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem powoduj±cym chorobę COVID-19 dotycz±ce wył±czenia bezpo¶redniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać złożone w poniżej przedstawiony sposób:

 • przesłanie zgłoszenia (najpóĽniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za po¶rednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenie należy przesłać do urzędu tradycyjn± poczt± (oryginalne dokumenty nie musz± zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
   
 • w przypadku wysłania zgłoszenia poczt± lub skanem za po¶rednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
   
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego  do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszaj±c± kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu miasta zgłoszenia przez osobę przyjmuj±c± zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu miasta) za po¶rednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Powyższa procedura jest zgodna ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku, zamieszczonym w zał±czonym pi¶mie.

 

Adres poczty elektronicznej do zgłoszeń kandydatów:

kadry@umbukowno.pl

Telefony kontaktowe: 32 626 18 57, 32 626 18 53.

 

 

 Burmistrz Miasta
/-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyjmowania przez urzędników wyborczych za po¶rednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obliczu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwi±zku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317674


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube