strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.03.26 - Blisko 750 tys. zł unijnej dotacji na rozwój e-usług w Gminie Bukowno.

 Blisko 750 tys. zł

 unijnej dotacji na rozwój

 e-usług w Gminie Bukowno.

 

 

Zarz±d Województwa Małopolskiego rozstrzygn±ł nabór w ramach Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W¶ród beneficjentów konkursu znalazło się Bukowno, które na projekt "E-jako¶ć – zmiany w administracji w Gminie Bukowno" otrzyma dotację w wysoko¶ci 745.102,18 zł.

 

- Obecna sytuacja zwi±zana z koronawirusem najlepiej pokazuje, jak ważne jest, aby administracja publiczna posiadała jak najszerszy pakiet e-usług. Dzięki nim mieszkańcy mog± załatwiać swoje sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Bardzo się cieszymy, że dzięki dofinansowaniu dla projektu "E-jako¶ć – zmiany w administracji w Gminie Bukowno" już niedługo w naszym urzędzie będzie ich jeszcze więcej - mówi sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

 

Projekt o ł±cznej warto¶ci ponad 1 mln złotych przewiduje m.in. utworzenie centralnej platformy e-usług mieszkańca (front office) funkcjonuj±cej jako portal integruj±cy dane z systemów dziedzinowych urzędu, informacje o ¶wiadczonych e-usługach przez ePUAP oraz spersonalizowane dane podatkowe.

 

Dzięki niemu mieszkańcy otrzymaj± dostęp do wszystkich produktów wytworzonych w ramach projektu. Portal ten zawierać będzie m.in. opisy wszystkich usług ¶wiadczonych przez urz±d na platformie ePUAP, z których mieszkaniec może skorzystać w sposób elektroniczny, możliwo¶ć ¶ledzenia postępu swoich spraw; podgl±d swoich, spersonalizowanych danych o należno¶ciach i zobowi±zaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz możliwo¶ć dokonania z tego tytułu zdalnych płatno¶ci.

 

Oprócz modułu e-podatkowego projekt uwzględni realizację e-usług dotycz±cych spraw z zakresu m.in. zajęcia pasa drogowego, gospodarowania odpadami, podziału nieruchomo¶ci, ustalenia numeru porz±dkowego itp.

 

Przewiduje się też m.in. budowę systemu informacji przestrzennej do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych oraz nowego systemu e-zamówień do przeprowadzenia procedur zamówienia publicznego w sposób zgodny z wymaganiami prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych.

 

Zmodernizowane zostanie również wyposażenie serwerowni, a także stworzonych zostanie 20 nowych stanowisk komputerowych dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę wdrożonych e-usług.

 

Realizację całego projektu zaplanowano do końca 2021 roku.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314207


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube