strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.04.01 - Obowi±zkowa deratyzacja w dniach od 16 kwietnia do 30 kwietnia br.

Na podstawie § 23 Regulaminu utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Miasta Bukowno Burmistrz Miasta ZOBOWIˇZUJE wszystkich wła¶cicieli nieruchomo¶ci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz wła¶cicieli budynków jednorodzinnych (w miarę potrzeby) do przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

 

Osoby zobowi±zane do deratyzacji winny kupić truciznę na własny koszt. Stosowanie ¶rodków truj±cych przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcj± znajduj±c± się na opakowaniach. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz w miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem "UWAGA TRUCIZNA". Przez cały okres deratyzacji obowi±zuje zachowanie szczególnej ostrożno¶ci w rejonie wyłożenia ¶rodków zwalczaj±cych gryzonie.

 

Wła¶ciciele (zarz±dcy) nieruchomo¶ci maj± obowi±zek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczno¶ci działań deratyzacyjnych.

 

Nie zastosowanie się do obowi±zku przeprowadzenia deratyzacji spowoduje odpowiedzialno¶ć karn± na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń.

 

 

Zarz±dzenie nr 644/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie obowi±zku przeprowadzenia deratyzacji na terenie Miasta Bukowno


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314177


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube