strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.04 - Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem.

 

 

„Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem”

 

 

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt pt. „Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PODDZIAŁANIE 8.6.2 PROGRAMY ZDROWOTNE, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

 
Kto może uczestniczyć w projekcie:

Grupa docelowa projektu to osoby, które mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego, są pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej i należą do jednej lub dwóch niżej opisanych grup.
Grupa A – osoby niezależnie od wieku wykonują zawody o podwyższonym poziomie stresu:

 • podejmują decyzje - kadra zarządzająca;
 • są narażone w pracy na bliski kontakt emocjonalny z drugim człowiekiem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, pedagodzy;
 • są narażone na traumatyczne wydarzenia: służby mundurowe
 • są narażone na wysokie ryzyko wypadku przy pracy:
  górnicy i pracownicy fizyczni sektora budowlanego;

Grupa B – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 30-39 lat
Grupa C – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 50 lat i więcej 

  
Co projekt oferuje uczestnikowi:
W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia dla uczestników spełniających kryteria udziału w programie:

 1. warsztaty psychoedukacyjne
 2. zwrot kosztów opiekuna osoby nie samodzielniej, którą opiekuje się uczestnik projektu
 3. zwrot kosztu dojazdu na miejsce wsparcia tj. warsztaty psychoedukacyjne oraz z powrotem.

 

Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez dwóch trenerów, magistrów psychologii, w grupach 10 - osobowych. Czas trwania warsztatów dla każdej z grup: łącznie 24 godziny w 4 modułach po 6 godzin zegarowych, w dni wolne, tj. sobota i niedziela, co dwa tygodnie.
Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie ze szczegółowym scenariuszem określonym w "PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB ODSTRESOWYCH U OSÓB PRACUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2019-2021 Z PERSPEKTYWĄ KONTYNUACJI (RPZ)".
Uczestnicy warsztatów będą łączeni w grupy, w których występują podobne problemy, a schemat warsztatów określony w RPZ dostosowany zostanie do ich profilu oraz w grupy mieszane pod względem zawodu i/lub wieku warsztaty te będą realizowane w oparciu o schemat standardowy określony w RPZ.

 
Każdy uczestnik w ramach warsztatów otrzyma:

 1. materiały szkoleniowe
 2. piłeczkę antystresową
 3. catering w formie napojów, słodkich i słonych przekąsek oraz ciepłego posiłku
 4. podręcznik dydaktyczny + płyta CD z materiałami do relaksacji
 5. certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji miękkich

 
W ramach projektu zapewnione jest udział we wsparciu dla osób niepełnosprawnych min. poprzez:

 

 • umożliwienie dotarcia (w tym transport specjalisty) na miejsce realizacji projektu oraz skorzystanie z usług oferowanych w projekcie
 • zapewnienie materiałów edukacyjnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niewidome/ niedowidzące)
 • zapewnienie miejsca realizacji warsztatów bez barier architektonicznych;
 • zapewnienie materiałów w języku łatwym do czytania,
   

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych osób z niepełnosprawnościami należy wcześniej poinformować realizatora projektu w celu przygotowania odpowiedniej pomocy oraz sprawnej obsługi uczestnictwa ww. osoby.
 

Informacje organizacyjne: 

 • Udział w warsztatach psychoedukacyjnych jest bezpłatny.
 • Liczba uczestników projektu jest ograniczona.
 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają uzupełnione ankiety kwalifikacyjne (dostępne do pobrania na stronie projektu lub w biurze projektu) osobiście w Biurze Projektu, Kraków 31-202, ul. Prądnicka 50A, za pośrednictwem poczty oraz poprzez przesłanie ankiety kwalifikacyjnej w wersji elektronicznej (w załączeniu wzór ankiety).
 • Zakwalifikowani uczestnicy, w pierwszym dniu realizacji wsparcia oraz po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniu (do 3 tygodni), są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie (zaświadczenia z zakładu pracy lub kserokopie umowy cywilno-prawnej, lub dla samozatrudnionych – kserokopie wpisu do CEiDG).
 • Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem tel. 12633-02-18, +48508607705, mailowo: projekt.zdrowie@maszachaba.com.pl lub osobiście w siedzibie Biura Projektu.

 
Beneficjent (realizator) projektu:
Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków
Nr wniosku: RPMP.08.06.02-12-0249/18
Tytuł projektu: „Wsparcie pracujących w radzeniu sobie ze stresem”.

 

Plakat


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274073


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube