strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.11 - Informacja o projekcie "MPOWER - Praca dla Młodych w MZ".

MPOWER - Praca dla Młodych w MZ

 

 

Towarzystwo O¶wiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowsk± Izb± Gospodarcz± realizuje projekt pn. "MPOWER - Praca dla młodych w MZ".

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r.- 31.01.2022 r.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje następuj±ce powiaty: chrzanowski, o¶więcimski, wadowicki, olkuski.

 

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu - osoba w wieku 15-29 lat, wył±cznie bierna zawodowo (w tym w szczególno¶ci osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkuj±ca i/lub ucz±ca się na terenie objętym wsparciem (powiaty: chrzanowski, o¶więcimski, wadowicki, olkuski), należ±ca minimum do jednej z poniższych podgrup:

  1. zamieszkuj±ca obszary wiejskie poza ZIT,
  2. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno¶ci,
  3. rodzic powracaj±cy na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następuj±cych form wsparcia:

a) diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu - opracowanie IPD - Indywidualnego Planu Działania - dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
b) po¶rednictwo pracy,

c) szkolenia / kursy,

d) staże zawodowe,

e) stypendia szkoleniowe i stażowe,

f) zatrudnienie subsydiowane,

g) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob± zależn± w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

 

Biura Projektu - wydzielone do realizacji projektu:

a) Towarzystwo O¶wiatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszcz±ce się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do pi±tku w godz.8:00 do 16:00
 

b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszcz±ce się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu

Więcej informacji na stronie www.tozch.edu.pl


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276635


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube