strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 ¦roda, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.11 - Informacja o projekcie "MPOWER - Praca dla Młodych w MZ".

MPOWER - Praca dla Młodych w MZ

 

 

Towarzystwo O¶wiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowsk± Izb± Gospodarcz± realizuje projekt pn. "MPOWER - Praca dla młodych w MZ".

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r.- 31.01.2022 r.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje następuj±ce powiaty: chrzanowski, o¶więcimski, wadowicki, olkuski.

 

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu - osoba w wieku 15-29 lat, wył±cznie bierna zawodowo (w tym w szczególno¶ci osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkuj±ca i/lub ucz±ca się na terenie objętym wsparciem (powiaty: chrzanowski, o¶więcimski, wadowicki, olkuski), należ±ca minimum do jednej z poniższych podgrup:

  1. zamieszkuj±ca obszary wiejskie poza ZIT,
  2. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno¶ci,
  3. rodzic powracaj±cy na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następuj±cych form wsparcia:

a) diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu - opracowanie IPD - Indywidualnego Planu Działania - dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
b) po¶rednictwo pracy,

c) szkolenia / kursy,

d) staże zawodowe,

e) stypendia szkoleniowe i stażowe,

f) zatrudnienie subsydiowane,

g) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob± zależn± w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

 

Biura Projektu - wydzielone do realizacji projektu:

a) Towarzystwo O¶wiatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszcz±ce się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do pi±tku w godz.8:00 do 16:00
 

b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszcz±ce się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu

Więcej informacji na stronie www.tozch.edu.pl


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatności
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529998

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube