strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 ¦roda, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.11 - Informacja o projekcie Status: Aktywny 30+.

Status: Aktywny 30+.

 

 

Towarzystwo O¶wiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowsk± Izb± Gospodarcz± i Agencj± Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. realizuje projekt pn."Status: Aktywny 30+".

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje następuj±ce powiaty: chrzanowski, olkuski, o¶więcimski, wadowicki.

 

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba  w wieku 30 lat lub więcej, pozostaj±ca bez pracy (osoba bierna zawodowo lub bezrobotna), zamieszkuj±ca i/lub ucz±ca się , zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie woj. małopolskiego oraz należ±c± do co najmniej jednej z poniższych grup: osoba z niepełnosprawno¶ci±, osoba powyżej 50 roku życia pozostaj±ca bez zatrudnienia, kobieta, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba długotrwale bezrobotna, bezrobotni mężczyĽni w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).

 

Projekt przewiduje realizację następuj±cych form wsparcia:

a) diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu - opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego

b) wsparcie motywacyjne – poradnictwo psychologiczne, poradnictwo i wsparcie w zakresie organizacji opieki nad osob± zależn±

c) po¶rednictwo pracy,

d) zatrudnienie wspierane i wspomagane,

e) warsztaty interpersonalne,

f) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami programu "SPADOCHRON",

g) szkolenia / kursy,

h) staże zawodowe,

i) stypendia szkoleniowe i stażowe,

j) zwrot kosztów dojazdu Uczestników Projektu na spotkania z doradc± zawodowym (dla ¶rednio 126 UP), warsztaty,   szkolenia,

k) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob± zależn± w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

 

Biura Projektu – wydzielone do realizacji projektu:

a) Towarzystwo O¶wiatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszcz±ce się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do pi±tku w godz.8:00 do 16:00

 

b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszcz±ce się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu
 

c) Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. mieszcz±ce się przy ul. Grunwaldzkiej 5, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-19-68,w którym przyjmowane będ± dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8:00 do 16:00.

 

Szczegółowe informacje zwi±zane z projektem znajduj± się na stronach: www.tozch.edu.pl, www.armz.pl.

 


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatności
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529962

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube