strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.14 - Przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego dla medyków.

INFORMACJA PRASOWA

Przywrócenie 100 proc.

zasiłku chorobowego dla medyków.

 

 

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – maj± prawo do 100% zasiłku chorobowegoNa podwyższony zasiłek mog± również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100% zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolno¶ć do pracy, kwarantanna lub izolacja nast±piła po zetknięciu z Covid-19 w zwi±zku z wykonywaniem obowi±zków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

 

Nowe przepisy umożliwiaj± wyrównanie zasiłku chorobowego za okres od 5 wrze¶nia do 100 proc. podstawy wymiary zasiłku osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych. Przeliczenie zasiłku będzie następowało na wniosek. Je¶li zasiłki wypłaca sam pracodawca / zleceniodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadz±ca własn± firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 

Na 100% wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, a potem zasiłku chorobowego w wymiarze 100%, mog± również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ¶wiadcz±cych usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniaj±cych całodobow± opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W ich przypadku podwyższone ¶wiadczenia przysługuj± od 29 listopada.

 

Zasiłek chorobowy w wysoko¶ci 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowi±zkowo (np. pracownikom) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom, osobom prowadz±cym działalno¶ć gospodarcz±).

 

Dokumentem potrzebnym do wypłaty podwyższonego zasiłku osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w zwi±zku z COVID-19, jest o¶wiadczenie ubezpieczonego, że niezdolno¶ć do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa o¶wiadczenie, że niezdolno¶ć do pracy, kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych jest spowodowana COVID-19 i powstała w zwi±zku z wykonywaniem zadań członka OSP.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad dotycz±cych ustalania prawa do zasiłku chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej znajduj± się na stronie internetowej www.zus.pl. Tam można znaleĽć również wzór o¶wiadczenia.

 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274073


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube