strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.17 - ZUS: Przedsiębiorco, pamiętaj o złożeniu deklaracji rozliczeniowej!

INFORMACJA PRASOWA

ZUS: Przedsiębiorco, pamiętaj

o złożeniu deklaracji rozliczeniowej.

 

Przedsiębiorcy, którzy będ± chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe.

 

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. tarczę antykryzysow± 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. dla płatników, którzy działaj± pod okre¶lonymi kodami PKD.

 

"Chcemy, aby z nowej odsłony tarczy skorzystało jak najwięcej firm. Dlatego przypominamy o złożeniu deklaracji rozliczeniowych. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy oczekuj± nowej odsłony tarczy tzw. 6.0. Firmy, które nie złoż± do końca roku rozliczeń nie otrzymaj± zwolnienia z opłacania składek za listopad. Niestety zauważyli¶my, że osoby prowadz±ce działalno¶ć czasem zapominaj± o terminowym przekazaniu dokumentów" – wyja¶nia dyrektor departamentu realizacji dochodów w Centrali ZUS Agata Wi¶niewska-Półtorak.

 

Przedsiębiorcy, którzy wykonuj± działalno¶ć jednoosobowo lub niewielkie firmy, mog± przekazywać dokumenty rozliczeniowe przez aplikację e-płatnik dostępn± na PUE ZUS.

 

Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych?

 

Zgodnie z przepisami, zwolnieni z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych s± przedsiębiorcy, którzy opłacaj± składki wył±cznie za siebie lub za siebie i osoby współpracuj±ce oraz w ostatnich dokumentach zadeklarowali podstawę wymiaru składek w wysoko¶ci najniższej podstawy wymiaru składek, która obowi±zuje danego przedsiębiorcę lub osobę współpracuj±c±.

 

Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – przez pierwsze 24 miesi±ce kalendarzowe od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej. Zwolnieni s± także ze składania dokumentów przedsiębiorcy, którzy korzystaj± z "małego ZUS plus", z podstaw± wymiaru składek ustalan± indywidualnie.

 

Zwolnienie ze składania co miesi±c dokumentów obejmuje również rodzica, który rozlicza składki za nianię. Pod warunkiem, że w ostatnim złożonym za pełny miesi±c komplecie dokumentów rozliczeniowych została wykazana podstawa wymiaru składek nie wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uaktywniaj±cej podpisanej po 1 stycznia 2018 r.) lub nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniaj±cej zawartej przed 1 stycznia 2018 r.).

 

Deklaracji nie musz± też dostarczać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, które opłacaj± składki tylko za siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej wykazali podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższ± niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274069


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube