strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.18 - Informacja o projekcie "Akademia Kompetencji Menadżera - makroregion 3 woj. małopolskie, ¶więtokrzyskie i podkarpackie".

O¶rodek Promowania Przedsiębiorczo¶ci wraz z Partnerem Agencj± Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zapraszaj± mikro, małe i ¶rednie firmy do udziału w projekcie: "Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, ¶więtokrzyskie i podkarpackie".

 

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

 

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:

  • należ± do sektora MM¦P;
  • posiadaj± siedzibę na terenie woj. małopolskiego, ¶więtokrzyskiego lub podkarpackiego;
  • planuj± objęcie wsparciem wła¶cicieli przedsiębiorstw, osoby zajmuj±ce stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • posiadaj± „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklaruj± gotowo¶ć do jej przygotowania.

W 2021 roku planujemy minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

 

Szczegóły na stronie https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

 

 

Celem Projektu jest zwiększenie dostępno¶ci usług rozwojowych dla MM¦P z makroregionu 3 województw małopolskiego, ¶więtokrzyskiego i podkarpackiego, służ±cych podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (wła¶cicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których wła¶ciciele maj± plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarz±dzania przedsiębiorstwem, w tym zarz±dzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314222


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube