strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.28 - Projekt "Je¶li tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę - kompleksowy program aktywizacji zawodowej".

 

Projekt "Je¶li tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej" skierowany jest przede wszystkim do osób wymagaj±cych szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy, tj. między innymi do:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób z orzeczon± niepełnosprawno¶ci±,
 • osób długotrwale pozostaj±cych bez zatrudnienia,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu będ± realizowane usługi o charakterze aktywnego wł±czenia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 

Informacje ogólne:

 

Projekt Je¶li tylko chcesz, znajdziemy Ci pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. O¶ Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia w¶ród 26 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkuj±cych powiat olkuski.

 

Do kogo adresowany jest projekt?

 

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkuj± powiat olkuski oraz spełniaj± przynajmniej jedn± z poniższych przesłanek:

 • Osoba powyżej 50 r.ż.
 • Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
 • Osoba posiadaj±ca orzeczenie o niepełnosprawno¶ci.
 • Osoba posiadaj±ca niskie kwalifikacje.

 

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

 

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 • Program trzymiesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancj± zatrudnienia.
 • Stałe usługi po¶rednika pracy, psychologa.

 

Kiedy i gdzie można się zapisać?

 

Rekrutacja do projektu:  styczeń 2021

 

Przesyłaj±c formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi zał±cznikami do Biura Projektu lub osobi¶cie dostarczaj±c dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

Tel: 784 036 561, 32 706 56 76

Mail: biuro@probiznes.net.pl

 


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy z zał±cznikami

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314192


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube